Title: Psychohygiena v pedagogické praxi
Other Titles: Mental hygiene in educational practice
Authors: Kratochvíl, Jakub
Advisor: Tesař, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9627
Keywords: psychohygiena;pedagog;vzdělávání;stres;syndrom vyhoření
Keywords in different language: mental hygiene;pedagogue;education;stress;burnout
Abstract: Práce se zaměřuje na psychohygienu učitelů a studentů pedagogických oborů. Autor si všímá nedostatků ve vzdělávání v této oblasti a navrhuje předmět, který by se tomuto tématu na univerzitě věnoval. Používá k tomu metodu interpretace textů, analýzu a komparaci.
Abstract in different language: The thesis focuses on the mental hygiene of teachers and students of the Faculty of Education. Author notes deficiencies of university education and suggest subject focused on this problem. The methods used in this thesis are the method of analysis, interpretation and the method of comparison.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kratochvil Jakub.pdfPlný text práce494,51 kBAdobe PDFView/Open
Kratochvil V.pdfPosudek vedoucího práce137,68 kBAdobe PDFView/Open
Kratochvil O.pdfPosudek oponenta práce143,24 kBAdobe PDFView/Open
Kratochvil P.pdfPrůběh obhajoby práce33,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9627

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.