Název: Psychohygiena v pedagogické praxi
Další názvy: Mental hygiene in educational practice
Autoři: Kratochvíl, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Tesař, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9627
Klíčová slova: psychohygiena;pedagog;vzdělávání;stres;syndrom vyhoření
Klíčová slova v dalším jazyce: mental hygiene;pedagogue;education;stress;burnout
Abstrakt: Práce se zaměřuje na psychohygienu učitelů a studentů pedagogických oborů. Autor si všímá nedostatků ve vzdělávání v této oblasti a navrhuje předmět, který by se tomuto tématu na univerzitě věnoval. Používá k tomu metodu interpretace textů, analýzu a komparaci.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis focuses on the mental hygiene of teachers and students of the Faculty of Education. Author notes deficiencies of university education and suggest subject focused on this problem. The methods used in this thesis are the method of analysis, interpretation and the method of comparison.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Kratochvil Jakub.pdfPlný text práce494,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kratochvil V.pdfPosudek vedoucího práce137,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kratochvil O.pdfPosudek oponenta práce143,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kratochvil P.pdfPrůběh obhajoby práce33,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9627

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.