Název: Pravěké Ústí nad Labem Didaktická aplikace ve vyučování dějepisu
Další názvy: Prehistoric Ústí nad Labem Didactic applications of teaching history
Autoři: Procházková, Dana
Vedoucí práce/školitel: Východská, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9631
Klíčová slova: pravěk;pohřbívání;sídliště;archeologické objekty;artefakt;pohřební ritus;Trmice;Stadice
Klíčová slova v dalším jazyce: prehistory;burials;settlements;archaeological objects;artifact;burial rite;Trmice;Stadice
Abstrakt: Práce shrnuje pravěký vývoj na území Čech a zároveň se konkrétně zaměřuje na Ústí nad Labem. Práce je posloupná od paleolitu až do doby římské. Každou kapitolu uzavírají konkrétní nálezy v Trmicích a Stadicích. V příloze jsou navrženy didaktické aplikace využitelné na základních školách a nižších stupních gymnázií.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis summarizes the prehistoric development of Bohemia and also specifically focuses on the Ústí nad Labem. Work is successive from the Paleolithic to the Roman period. Each chapter closes with specific findings in Trmice and Stadice. The notes are designed didactic applications usable in primary schools and lower grades of schools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Dana Prochazkova.pdfPlný text práce4,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazkova V.pdfPosudek vedoucího práce132,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazkova O.pdfPosudek oponenta práce68,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazkova P.pdfPrůběh obhajoby práce52,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9631

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.