Název: Suezský průplav a mezinárodní politika z hlediska didaktické aplikace
Další názvy: The Suez Canal and international politics - didactic application
Autoři: Straková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Tesař, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9632
Klíčová slova: suezský průplav;suezská krize;šestidenní válka;vyčerpávací válka;válka Jom Kipur;ropné šoky;celosvětová ekonomická krize;vyučovací metody;vyučovací hodiny
Klíčová slova v dalším jazyce: Suez Canal;Suez Crizis;Six-Day War;War of Attrition;Yom Kippur War;oil shocks;global economic crisis;teaching methods;didactic application
Abstrakt: Má diplomová práce se skládá ze dvou základní částí, politicko-geografické a didaktické. První část se zaměřuje na Suezský průplav z hlediska mezinárodní politiky. Mapuji budování průplavu a jeho histori od 19. stol. přes arabsko-izraelské konflikty (suezská krize, šestidenní válka, vyčerpávací válka, válka Jom Kipur), až po ropné šoky a celosvětovou ekonomickou krizi. Druhá část práce je rozdělena na dva segmenty. V první jsou popsány vyučovací metody, druhý segment je věnovaný návrhům konkrétních vyučovacích hodin, jejichž témata jsou převzata z politicko-geografické části práce.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis consists of two main parts: political-geographical part and didactic part. The first part focuses on the Suez Canal in the view of international politics. The work deals with plans for building the Suez Canal across the history followed by its realization, as well as the description of the political background in the late 19th century.This work describes these important periods: The First and The Second World War, Suez Crisis in the light of Nasser's policy, Six-Day War, War of Attrition and Yom Kippur War. It also partially describes current situation of Suez Canal (modern piracy, oil shocks, global economic crisis).The second part of this thesis consists of two segments. Firstly I describe some teaching methods (for example classical methods, word methods, etc.), in the second part I present six specific lessons.The didactic application refers to certain phenomena from the first part of my work which makes the work more linked and complex.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-PDF.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Strakova V.pdfPosudek vedoucího práce123,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Strakova O.pdfPosudek oponenta práce176,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Strakova P.pdfPrůběh obhajoby práce39,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9632

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.