Název: Historie Nezvěstic
Další názvy: History of Nezvěstice
Autoři: Šilhánková, Sandra
Vedoucí práce/školitel: Mušková, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9633
Klíčová slova: Nezvěstice;historie
Klíčová slova v dalším jazyce: Nezvěstice;history
Abstrakt: Diplomová práce Historie Nezvěstic představuje historii a významné okamžiky obce Nezvěstice na pozadí historického vývoje České republiky. Diplomová práce je rozdělena do 14 kapitol a zahrnuje období od doby bronzové až do současnosti. Tato práce se zabývá místními legendami, nejstaršími historickými památkami Nezvěstic ? kostelem a tvrzí a také místními tradicemi a zvyky. Další kapitoly se věnují prvnímu osídlení krajiny kolem Nezvěstic, držitelům Nezvěstic, vývoji v 19. století, první světové válce, druhé světové válce či komunistickému období. Práce zmiňuje důležité události Nezvěstic a život místních obyvatel a poukazuje na to, v jaké míře a s jakými následky ovlivnil národní i světový vývoj chod obce Nezvěstice.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma work History of Nezvěstice deals with the history and important moments of the village Nezvěstice on the background of historical development in the Czech Republic. This thesis is divided into fourteen chapters and includes period since Bronze Age to the present day. This work pursues the local legends, the oldest historical sights in Nezvěstice ? the church, the fortress and the local traditions and habits. Next chapters are devoted to the first landscape settlement round Nezvěstice, possessors of Nezvěstice, development in the 19th century, during the WWI and WWII and the communist era. The work refers to the important events in Nezvěstice with the life of local citizens, discusses how much and with which consequences the national and the world development influenced functioning of Nezvěstice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - historie Nezvestic.pdfPlný text práce2,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Silhankova V.pdfPosudek vedoucího práce126,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Silhankova O.pdfPosudek oponenta práce246,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Silhankova P.pdfPrůběh obhajoby práce25,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9633

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.