Název: Poválečné osudy pohraniční obce Černošín
Další názvy: Destiny of the border village Cernosin after World War II
Autoři: Pospíšilová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Breitfelder, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9635
Klíčová slova: Černošín;odsun;nové osídlování;reemigrace;Sudety;Českobratrská církev evangelická
Klíčová slova v dalším jazyce: Černošín;expulsion of Germans;post war settlements of world war 2;reemigrate;Sudetenland;The Evangelical Church
Abstrakt: Předkládaná práce se zabývá historií obce Černošín v letech 1945 - 1949. Je zde popsáno osvobození obce, odsun Němců, nové osídlování a další historický vývoj obce do roku 1949. Zvláštní zřetel je zde brán na evangelický sbor v Černošíně. Poslední kapitoly práce jsou věnovány kultuře, sportu, politickým stranám, průmyslu a školství v Černošíně v období 1945 - 1949
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma work describes the history of the village Cernosin in 1945-1949, especially the liberation of the village , the expulsion of the Germans , new settlements , and further developments in 1949. Special attention is here taken to the Evangelical Church in Cernosin . The last chapters treat the culture , sports, political parties , industry and education in Cernosin in the period in 1945 - 1949.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KHI) / Theses (DHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Pospisilova.pdfPlný text práce2,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mastna V.pdfPosudek vedoucího práce174,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mastna O.pdfPosudek oponenta práce58,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pospisilova P.pdfPrůběh obhajoby práce42,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9635

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.