Title: Blatná - vybrané kapitoly z dějin města s didaktickou aplikací
Other Titles: Blatná - selected chapters from the history of the city with didactic application
Authors: Šafr, Miroslav
Advisor: Východská, Helena
Referee: Morávková, Naděžda
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9638
Keywords: regionální dějiny;didaktická aplikace;významné osobnosti;šlechtické rody;architektura;pamětní desky;důležité budovy;sochy;školní projekt
Keywords in different language: regional history;didactic application;notable persons;noble families;architecture;plaque;important buildings;statuary;school project
Abstract: Město Blatná má velmi bohatou historii založenou na mnoha významných osobnostech a zajímavých kulturních památkách. Hlavním cílem této diplomové práce je zpřehlednit místní regionální dějiny a vytvořit didaktickou formu na téma dějin Blatné.
Abstract in different language: The town of Blatná has its long tradition based on many important people and interesting cultural memories. The aim of this thesis is to clarify the local regional history and to create a didactic form about the town of Blatná.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Miroslav Safr.pdfPlný text práce18,8 MBAdobe PDFView/Open
Safr V.pdfPosudek vedoucího práce167,27 kBAdobe PDFView/Open
Safr O.pdfPosudek oponenta práce50,28 kBAdobe PDFView/Open
Safr P.pdfPrůběh obhajoby práce33,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9638

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.