Název: Blatná - vybrané kapitoly z dějin města s didaktickou aplikací
Další názvy: Blatná - selected chapters from the history of the city with didactic application
Autoři: Šafr, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Východská, Helena
Oponent: Morávková, Naděžda
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9638
Klíčová slova: regionální dějiny;didaktická aplikace;významné osobnosti;šlechtické rody;architektura;pamětní desky;důležité budovy;sochy;školní projekt
Klíčová slova v dalším jazyce: regional history;didactic application;notable persons;noble families;architecture;plaque;important buildings;statuary;school project
Abstrakt: Město Blatná má velmi bohatou historii založenou na mnoha významných osobnostech a zajímavých kulturních památkách. Hlavním cílem této diplomové práce je zpřehlednit místní regionální dějiny a vytvořit didaktickou formu na téma dějin Blatné.
Abstrakt v dalším jazyce: The town of Blatná has its long tradition based on many important people and interesting cultural memories. The aim of this thesis is to clarify the local regional history and to create a didactic form about the town of Blatná.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KHI) / Theses (DHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Miroslav Safr.pdfPlný text práce18,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Safr V.pdfPosudek vedoucího práce167,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Safr O.pdfPosudek oponenta práce50,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Safr P.pdfPrůběh obhajoby práce33,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9638

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.