Název: Analyse der Kommunikation mit Kunden im Bereich "Hotelwesen"
Další názvy: the analyse of communication with clients in the "hotel industry"
Autoři: Malina, Marie Josefine
Vedoucí práce/školitel: Königsmarková, Andrea
Oponent: Heitz, Gisela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9651
Klíčová slova: hotelnictví;komunikace;komunikační politika;reklama;anketa;vyhodnocení hotelu;turismus;marketing;marketingový mix
Klíčová slova v dalším jazyce: hotel industry;communication;advertisement;questionnaire;tourism;marketing;marketing mix
Abstrakt: Téma této bakalářské práce zní ANALÝZA KOMUNIKACI SE ZÁKAZNÍKAMI V OBLASTI "HOTELNICTVÍ". Cílem práce bylo zanalyzovat jednu část komunikační politiky, přesněji řečeno reklamu jednoho hotelu v Plzni. Proto byly sestaveny dva dotazníky. Na začátku je v teoretické části popsáno, co jsou obecně turismus a marketing. Dále byla tématika prohloubena až k reklamě. Praktická část se zabývala cílem práce. Oba dotazníky byly poslány Němcům i Čechům. První dotazník se táže na nabídku Hotelu Plzeň. Výsledky ukázaly, že se respondentům nabídka líbila, i kdyby na ní něco pozměnili. Druhý dotazník se týkal hodnocení hotelu, který byl pozitivně vyhodnocen. Většině hostů se pobyt líbil, rádi by se vrátili. Tím pádem byl cíl této práce splněn.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis is called THE ANALYSE OF COMMUNICATION WITH CLIENTS IN THE "HOTEL INDUSTRY". The aim of this thesis was to analyse an advertisement of a pilsner hotel. Because of this there were designed two questionnaires. The first one asked people about the advertisement and the second one would like to research how the guests seemed to be their stay in the hotel. In the theoretical part of this thesis I dealt with the basic terms of marketing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAG) / Bachelor´s works (DGS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace M. J. Malina.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Malina - Konigsmarkova.JPGPosudek vedoucího práce160,05 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Malina - Heitz.JPGPosudek oponenta práce159,22 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Malina.JPGPrůběh obhajoby práce106,34 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9651

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.