Název: Lokálka Group und Bayerischer Localbahn Verein e.V. - Vergleich eines tschechischen und bayerischen Eisenbahnvereins
Další názvy: Lokálka Group and Bayerischer Localbahn Verein e.V. - comparison of the Czech and the Bavarian railway association
Autoři: Svobodová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Königsmarková, Andrea
Oponent: Kučera, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9656
Klíčová slova: železniční spolek;parní lokomotiva;motorové vozidlo;Bavorsko;Česká republika;muzeum;vydavatelská činnost;prezentace
Klíčová slova v dalším jazyce: railway association;steam engine;motor vehicle;Bavaria;Czech republic;museum;publishing activity;promotion
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá dvěma železničními spolky. Jedním z České republiky, druhým z Bavorska. Cílem práce je zjistit, jaké jsou podmínky pro železniční spolky v těchto zemích a jaké mají možnosti propagování se. Dále popisuje, s kým spolky spolupracují a proč nespolupracují se spolky z opačných států.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis deals with two railway associations. One from the Czech Republic, the second from Bavaria. The aim is to determine what are the conditions for railway associations in these countries and what options they have for promotion. It describes whom associations cooperate with, and why don't cooperate with associations from opposite states.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAG) / Bachelor´s works (DGS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Katerina Svobodova.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svobodova - Konigsmarkova.JPGPosudek vedoucího práce186,23 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Svobodova1 - Kucera.JPGPosudek oponenta práce467,77 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby -Svobodova.JPGPrůběh obhajoby práce117,99 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9656

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.