Title: Lokálka Group und Bayerischer Localbahn Verein e.V. - Vergleich eines tschechischen und bayerischen Eisenbahnvereins
Other Titles: Lokálka Group and Bayerischer Localbahn Verein e.V. - comparison of the Czech and the Bavarian railway association
Authors: Svobodová, Kateřina
Advisor: Königsmarková, Andrea
Referee: Kučera, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9656
Keywords: železniční spolek;parní lokomotiva;motorové vozidlo;Bavorsko;Česká republika;muzeum;vydavatelská činnost;prezentace
Keywords in different language: railway association;steam engine;motor vehicle;Bavaria;Czech republic;museum;publishing activity;promotion
Abstract: Bakalářská práce se zabývá dvěma železničními spolky. Jedním z České republiky, druhým z Bavorska. Cílem práce je zjistit, jaké jsou podmínky pro železniční spolky v těchto zemích a jaké mají možnosti propagování se. Dále popisuje, s kým spolky spolupracují a proč nespolupracují se spolky z opačných států.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with two railway associations. One from the Czech Republic, the second from Bavaria. The aim is to determine what are the conditions for railway associations in these countries and what options they have for promotion. It describes whom associations cooperate with, and why don't cooperate with associations from opposite states.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Katerina Svobodova.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Svobodova - Konigsmarkova.JPGPosudek vedoucího práce186,23 kBJPEGThumbnail
View/Open
Svobodova1 - Kucera.JPGPosudek oponenta práce467,77 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby -Svobodova.JPGPrůběh obhajoby práce117,99 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9656

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.