Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKönigsmarková, Andrea
dc.contributor.authorTrefná, Denisa
dc.contributor.refereeWagnerová, Marina
dc.date.accepted2013-05-28
dc.date.accessioned2014-02-06T12:54:24Z-
dc.date.available2012-04-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:54:24Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-24
dc.identifier51522
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9658
dc.description.abstractHlavním tématem této bakalářské práce je jazyk reklamy jako nástroj k ovlivnění spotřebitele. Teoretická část se zabývá reklamou a jejím vztahem k osobnosti spotřebitele,dále je charakterizován jazyk reklamy a jeho specifika. Praktická část se zaměřuje na zkoumání jazyka reklamy v rámci šokující reklamy, který je tvořen jak jazykovými, tak nejazykovými prostředky, za účelem dosažení změny určitých postojů u cílové skupiny. Cílem práce bylo, analyzovat jazyk reklamy užitý ve vybraných německých a českých reklamních spotech, spadajících do kategorie šokující reklamy.cs
dc.format51 s. (78 452 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isodede
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectreklamacs
dc.subjectspotřebitelcs
dc.subjectslogancs
dc.subjectjazyk reklamycs
dc.subjectjazykové hrycs
dc.subjectšokující reklamacs
dc.titleDie Werbesprache als Instrument der Beeinflussung der Verbraucherde
dc.title.alternativeLanguage of advertising as a tool for impacting consumer's behaviouren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra germanistiky a slavistikycs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the language of advertising, which is used as a tool for impacting consumer´s behaviour. The theoretical part describes the relationship between advertisement and consumer,defines the language of advertising and it´s particularity. The practical part focuses on examination of language used within radical advertising, which consists of linguistic and non-linguistic tools, to reach the change an attitude of the target group. The main goal of these thesis was to analyse the language of advertising used in german and czech radical commercials.en
dc.subject.translatedadvertisementen
dc.subject.translatedconsumeren
dc.subject.translatedsloganen
dc.subject.translatedlanguage of advertisingen
dc.subject.translatedpunen
dc.subject.translatedradical advertisingen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Denisa Trefna.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Trefna1 - Konigsmarkova.JPGPosudek vedoucího práce380,24 kBJPEGThumbnail
View/Open
Trefna1 - Wagnerova.JPGPosudek oponenta práce572,13 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby - Trefna.JPGPrůběh obhajoby práce135,38 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9658

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.