Název: Němčina jako jazyk sousedů
Další názvy: German as the Neighbourhood Language: The German Loanwords in Czech Folk Songs
Autoři: Fecková, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Königsmarková, Andrea
Oponent: Kučera, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9659
Klíčová slova: česko-německé jazykové vztahy;lidové písně;přejatá slova z němčiny
Klíčová slova v dalším jazyce: czech-german language relations;folk songs;borrowed words from german language
Abstrakt: Tato bakalářská práce se nazývá NĚMČINA JAKO JAZYK SOUSEDŮ: NĚMECKÁ PŘEJATÁ SLOVA V ČESKÝCH LIDOVÝCH PÍSNÍCH. Cílem této práce bylo vyložit česko-německé jazykové vztahy v souvislosti s popisem historických česko-německých vztahů a doložit jazykové kontakty německými přejatými slovy, která byla nalezena v českých lidových písních.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis is called GERMAN AS THE NEIGHBOURHOOS LANGUAGE: THE GERMAN LOANWORDS IN CZECH FOLK SONGS. The aim of this thesis was to characterize Czech-German language relations concerning the descriptions of the Czech-German historical relations and to prove the language contacts on the basis of the loanwords existing in the selected folk songs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BPN_feckova_pavla.pdfPlný text práce9,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Feckova - Konigsmarkova.JPGPosudek vedoucího práce189,53 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Feckova - oponent.jpgPosudek oponenta práce486,08 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Feckova.JPGPrůběh obhajoby práce92,49 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9659

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.