Název: "Karlovarský kraj/Karlovy Vary Region" - Sprachliche Analyse
Další názvy: "Karlovarský kraj/Karlovy Vary region" - Language analysis
Autoři: Švaříčková, Simona
Vedoucí práce/školitel: Königsmarková, Andrea
Oponent: Wagnerová, Marina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9661
Klíčová slova: analýza překladu;teorie překladu;základní překladatelsé postupy;překladatel a jeho kompetence;odborný text v cestovním ruchu;nedostatky překladu;konfrontace s rodilým mluvčím;Karlovarský kraj;Karlovy Vary
Klíčová slova v dalším jazyce: analysis of translation;principle of translation;traditional translation procedures;translator and his competence;academic text in tourism;deficiencies in translation;konfronation with native speaker;Karlovy Vary region;Karlovy Vary
Abstrakt: Název této bakalářské práce je ?Karlovarský kraj / Karlovy Vary Region? - Sprachliche Analyse a zabývá se jazykovou analýzou knihy Karlovarský kraj / Karlovy Vary Region. Je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou, která se zabývá teorií překladu, základními překladatelskými postupy, překladatelem a jeho kompetencemi a specifickými rysy odborného textu v cestovním ruchu. Praktická část je zaměřená na celkovou charakteristiku knihy a vybraných textů, které jsou použity k analýze. Poslední složkou je popis vybraných nedostatků v překladu a problematika překladu daných částí textu a jejich konfrontace s názorem rodilého mluvčího.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is called "Karlovarský kraj / Karlovy Vary Region" - Language analysis. The thesis is divided into theoretical and practical part. In theoretical part is the thesis focusing on the basic principle of translation, on traditional translation procedures, translator and his competence and the last part of the theoretical part is about specific features of academic text in tourism. The practical part is divided into two parts, the first part dealt with the characteristic of the book and also of selected parts of the book, which are analyzed. The last components of the practical part are deficiencies in the translation and the problems of the translation of the selected parts from the book.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace-Simona Svarickova.pdfPlný text práce12,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svarickova - Konigsmarkova.JPGPosudek vedoucího práce182,14 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Svarickova1 - Wagnerova.JPGPosudek oponenta práce704,05 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Svarickova.JPGPrůběh obhajoby práce120,39 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9661

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.