Title: "Karlovarský kraj/Karlovy Vary Region" - Sprachliche Analyse
Other Titles: "Karlovarský kraj/Karlovy Vary region" - Language analysis
Authors: Švaříčková, Simona
Advisor: Königsmarková, Andrea
Referee: Wagnerová, Marina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9661
Keywords: analýza překladu;teorie překladu;základní překladatelsé postupy;překladatel a jeho kompetence;odborný text v cestovním ruchu;nedostatky překladu;konfrontace s rodilým mluvčím;Karlovarský kraj;Karlovy Vary
Keywords in different language: analysis of translation;principle of translation;traditional translation procedures;translator and his competence;academic text in tourism;deficiencies in translation;konfronation with native speaker;Karlovy Vary region;Karlovy Vary
Abstract: Název této bakalářské práce je ?Karlovarský kraj / Karlovy Vary Region? - Sprachliche Analyse a zabývá se jazykovou analýzou knihy Karlovarský kraj / Karlovy Vary Region. Je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou, která se zabývá teorií překladu, základními překladatelskými postupy, překladatelem a jeho kompetencemi a specifickými rysy odborného textu v cestovním ruchu. Praktická část je zaměřená na celkovou charakteristiku knihy a vybraných textů, které jsou použity k analýze. Poslední složkou je popis vybraných nedostatků v překladu a problematika překladu daných částí textu a jejich konfrontace s názorem rodilého mluvčího.
Abstract in different language: This bachelor thesis is called "Karlovarský kraj / Karlovy Vary Region" - Language analysis. The thesis is divided into theoretical and practical part. In theoretical part is the thesis focusing on the basic principle of translation, on traditional translation procedures, translator and his competence and the last part of the theoretical part is about specific features of academic text in tourism. The practical part is divided into two parts, the first part dealt with the characteristic of the book and also of selected parts of the book, which are analyzed. The last components of the practical part are deficiencies in the translation and the problems of the translation of the selected parts from the book.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Simona Svarickova.pdfPlný text práce12,1 MBAdobe PDFView/Open
Svarickova - Konigsmarkova.JPGPosudek vedoucího práce182,14 kBJPEGThumbnail
View/Open
Svarickova1 - Wagnerova.JPGPosudek oponenta práce704,05 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby - Svarickova.JPGPrůběh obhajoby práce120,39 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9661

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.