Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKönigsmarková, Andrea
dc.contributor.authorHlaváčková, Kateřina
dc.contributor.refereeWagnerová, Marina
dc.date.accepted2013-05-27
dc.date.accessioned2014-02-06T12:54:21Z
dc.date.available2012-04-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:54:21Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-30
dc.identifier51529
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9663
dc.description.abstractTato bakalářská práce se nazývá: Komentovaný překlad vybraných textů o fair trade. Cílem této práce bylo vytvořit návrh českého překladu textu. Začátek této práce byl zaměřen na teoretickou část, která se zabývá osobou překladatele, překladatelskými postupy a metodami překladu. K překladu byly vybrány čtyři články, které pojednávají o fair trade. Tyto čtyři texty byly přeloženy do českého jazyka a poté byl následně vytvořen komentář k překladu, který obsahuje makroanalýzu vybraných textů a mikroanalýzu zaměřenou na rovinu tvaroslovnou, slovotvornou, syntaktickou, lexikální a stylistickou. Závěr této práce tvoří pět glosářů obsahující slovní zásobu z vybraných textů o fair trade.cs
dc.format63 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpřekladcs
dc.subjectpřekladatelské postupycs
dc.subjectkompetence překladatelecs
dc.subjectsubstitucecs
dc.subjecttranspozicecs
dc.subjectfair tradecs
dc.subjectdětská prácecs
dc.subjectženská právacs
dc.subjectfairtradová kávacs
dc.titleKomentierte Übersetzung: Texte über Fair tradecs
dc.title.alternativeCommented translation: Texts about Fair tradeen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra germanistiky a slavistikycs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe name of This Bachelor Thesis is: Commented translation: texts about fair trade. The aim of this thesis is to create the Czech translation of the text. On the beginning is the theoretical part, which deals with the person of translator, translation procedures and the methodology of translation. For the translation were chosen four articles about fair trade. These four texts were translated into Czech, after it was created a commentary to the translation, which included a macroapproach of the chosen texts and a microapproach, which deals with the formative level, word formation, syntactic level, lexice level and stylistic level. The end of the thesis is created by five glosarries, which include vocabulary of the choosen texts about fair trade.en
dc.subject.translatedtranslationen
dc.subject.translatedtranslation proceduresen
dc.subject.translatedcompetence of a translatoren
dc.subject.translatedsubstitutionen
dc.subject.translatedtranspositionen
dc.subject.translatedfair tradeen
dc.subject.translatedchild labouren
dc.subject.translatedwomen's rightsen
dc.subject.translatedfairtrade coffeeen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - K. Hlavackova.pdfPlný text práce4,99 MBAdobe PDFView/Open
Hlavackova - Konigsmarkova.JPGPosudek vedoucího práce182,54 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hlavackova - oponent.jpgPosudek oponenta práce634,65 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby.JPGPrůběh obhajoby práce121,65 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9663

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.