Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHeitz, Gisela
dc.contributor.authorVlášková, Veronika
dc.contributor.refereeKučera, Petr
dc.date.accepted2013-05-29
dc.date.accessioned2014-02-06T12:54:17Z
dc.date.available2012-04-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:54:17Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-24
dc.identifier51530
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9664
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá odbojovou organizací Bílá růže a jejími letáky. Nejprve jsou zde stručně představeny jednotlivé odbojové organizace ve 3. Říši, přičemž důraz je kladen na organizaci Bílá růže, její vznik, cíle a hlavní představitele. Následuje analýza letáků Bílé růže z jazykového a obsahového hlediska. Jazyková analýza zkoumá letáky z hlediska syntaxe, morfologie a lexikologie. Obsahová analýza se zabývá autory, dobou a okolnostmi vzniku a cílovými čtenáři, největší pozornost je věnována analýze obsahu, a zjištění hlavních myšlenek, které se autoři snažili sdělit.cs
dc.format72 s. (84 547 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isodede
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectBilá Růžecs
dc.subjectletákycs
dc.subjectodboj ve Třetí říšics
dc.subjectjazyková analýzacs
dc.subjectobsahová analýzacs
dc.subjectHans Schollcs
dc.subjectSophie Schollcs
dc.subjectAlexander Schmorellcs
dc.subjectWilli Grafcs
dc.subjectChristoph Probstcs
dc.subjectKurt Hubercs
dc.titleDie Flugblätter der "Weißen Rose". Inhaltliche und sprachliche Analyse der Zeugnisse des Widerstandscs
dc.title.alternativeThe leaflets of " The White Rose". The content and linguistic analysis of the documentsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra germanistiky a slavistikycs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the resistance group the White Rose and its leaflets. At first, particular resistance movements in Third German Empire are introduced. The emphasis is laid on the organization the White Rose, its origin, goals and members. The language and content analysis of the leaflets of the White Rose follows. The language analysis studies the leaflets from the point of view of syntax, morphology and lexicology. The content analysis deals with the authors, time and circumstances of origin and the target readers. Then the own content analysis is performed and the main ideas are set down, which the authors were trying to convey.en
dc.subject.translatedWhite roseen
dc.subject.translatedleafletsen
dc.subject.translatedresistance in Third empireen
dc.subject.translatedlanguage analysisen
dc.subject.translatedcontent analysisen
dc.subject.translatedHans Schollen
dc.subject.translatedSophie Schollen
dc.subject.translatedAlexander Schmorellen
dc.subject.translatedWilli Grafen
dc.subject.translatedChristoph Probsten
dc.subject.translatedKurt Huberen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_vlaskova.pdfPlný text práce4,19 MBAdobe PDFView/Open
Vlaskova - Heitz.JPGPosudek vedoucího práce166,09 kBJPEGThumbnail
View/Open
Vlaskova - Kucera.JPGPosudek oponenta práce338,65 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby - Vlaskova.JPGPrůběh obhajoby práce104,84 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9664

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.