Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSmolíková, Marie
dc.contributor.authorKopecká, Adéla
dc.contributor.refereePekárová, Jitka
dc.date.accepted2013-05-27
dc.date.accessioned2014-02-06T12:54:17Z
dc.date.available2012-04-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:54:17Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-26
dc.identifier51531
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9665
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá porovnáváním vybraných německých frazeologismů (obsahujících komponent určité části těla) s jejich českými ekvivalenty. Cílem práce je nalézt k vybraným německých frazeoologismům vhodný ekvivalent v českém jazyce a určit míru jejich ekvivalence. Práce také představuje výsledky dotazníkového šetření, jež bylo směřováno na německé a české vysokoškolské studenty a které zkoumá všeobecnou znalost a frekvenci používání těchto frazeologismů.cs
dc.format66 s. (91 742 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isodede
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfrazeologismycs
dc.subjectčeštinacs
dc.subjectčásti tělacs
dc.subjectněmčinacs
dc.subjectekvivalencecs
dc.subjectkonotacecs
dc.subjectpolysémiecs
dc.titleDeutsche und tschechische Phraseologismen im Vergleich (kontrastive Analyse ausgewählter Beispiele)cs
dc.title.alternativeGerman and Czech Phrasemes (Contrastive Analysis of Selected Examples)en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra germanistiky a slavistikycs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on comparison of selected German phrasemes - including some particular body parts - and their Czech equivalents. The aim of this thesis is to find an appropriate equivalent to selected German phrasemes in Czech and to determine the degree of their equivalence. The bachelor thesis also presents the results of a questionnaire survey targeted at Czech and German university students that examines general knowledge and frequency of use of those phrasemes.en
dc.subject.translatedphrasemesen
dc.subject.translatedczech languageen
dc.subject.translatedbody partsen
dc.subject.translatedgerman languageen
dc.subject.translatedequivalenceen
dc.subject.translatedconnotationen
dc.subject.translatedpolysemyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Kopecka.pdfPlný text práce11,49 MBAdobe PDFView/Open
Kopecka - Smolikova.JPGPosudek vedoucího práce173,24 kBJPEGThumbnail
View/Open
Kopecka - oponent.jpgPosudek oponenta práce369,25 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby.JPGPrůběh obhajoby práce86,68 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9665

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.