Název: Interferenz und Transfer bei dem Studium der deutschen Sprache
Další názvy: Interference as a negative transfer when learning German
Autoři: Pechová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Smolíková, Marie
Oponent: Wagnerová, Marina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9666
Klíčová slova: interference;převod;interferenční chyba;kontrastivní lingvistika
Klíčová slova v dalším jazyce: interference;transfer;interference mistake;contrastive linguistics
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá tématem interference u českých rodilých mluvčích, kteří se učí německý jazyk. Jedná se o negativní přenos jazykových struktur mateřského jazyka na jazykové struktury cizího jazyka.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis deals with a topic of the interference at czech native speakers who learn German. It is a negative transfer of language structures of the mother tongue on language structures of a foreign language.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Zuzana Pechova.pdfPlný text práce679,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pechova - Smolikova.JPGPosudek vedoucího práce170,21 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Pechova1 - Wagnerova.JPGPosudek oponenta práce511,97 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Pechova - prubeh obhajoby.JPGPrůběh obhajoby práce114,77 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9666

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.