Title: Interferenz und Transfer bei dem Studium der deutschen Sprache
Other Titles: Interference as a negative transfer when learning German
Authors: Pechová, Zuzana
Advisor: Smolíková, Marie
Referee: Wagnerová, Marina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9666
Keywords: interference;převod;interferenční chyba;kontrastivní lingvistika
Keywords in different language: interference;transfer;interference mistake;contrastive linguistics
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem interference u českých rodilých mluvčích, kteří se učí německý jazyk. Jedná se o negativní přenos jazykových struktur mateřského jazyka na jazykové struktury cizího jazyka.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with a topic of the interference at czech native speakers who learn German. It is a negative transfer of language structures of the mother tongue on language structures of a foreign language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Zuzana Pechova.pdfPlný text práce679,29 kBAdobe PDFView/Open
Pechova - Smolikova.JPGPosudek vedoucího práce170,21 kBJPEGThumbnail
View/Open
Pechova1 - Wagnerova.JPGPosudek oponenta práce511,97 kBJPEGThumbnail
View/Open
Pechova - prubeh obhajoby.JPGPrůběh obhajoby práce114,77 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9666

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.