Title: Problematika optimalizace pro internetové vyhledávání
Other Titles: Issues of Search Engine Optimization
Authors: Heidenreich, Filip
Advisor: Štich, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9671
Keywords: SEO;optimalizace pro internetové vyhledávání;optimalizace pro vyhledávače;základy SEO;historie SEO;on-page SEO;off-page SEO;zakázené metody SEO;black hat technika;internetový katalog;fulltextový vyhledávač
Keywords in different language: SEO;search engine optimization;basics of SEO;history of SEO;on-page SEO;off-page SEO;black hat techniques;internet catalogue;full-text search enigne
Abstract: Tématem práce je optimalizace pro internetové vyhledávání (SEO). Autor práce vysvětluje základní pojmy, týkající se optimalizace, její metody a jejich užití v praxi. Zachytává historii vývoje této disciplíny a popisuje zakázané techniky SEO, které jsou ze strany vyhledávačů penalizovány. Součástí práce je i experiment, který se pokouší dokázat vliv on-page optimalizace na výsledky vyhledávání některých vyhledávačů.
Abstract in different language: Theme of this bachelor?s thesis is the SEO ? Search Engine Optimization. Author of this thesis explains the basics of it and its use in practice. He describes a history of the SEO and the Black Hat Techniques, which are penalized by the search engines. The part of this work is an experiment to show the effect of the on-page optimization on search results in some full-text search engines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_P10B0084P.pdfPlný text práce2,96 MBAdobe PDFView/Open
heidenreich.pdfPosudek vedoucího práce367,92 kBAdobe PDFView/Open
Heidenreich-posudekBP-oponent.pdfPosudek oponenta práce547,5 kBAdobe PDFView/Open
Heidenreich - prot..pdfPrůběh obhajoby práce46,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9671

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.