Název: Problematika optimalizace pro internetové vyhledávání
Další názvy: Issues of Search Engine Optimization
Autoři: Heidenreich, Filip
Vedoucí práce/školitel: Štich, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9671
Klíčová slova: SEO;optimalizace pro internetové vyhledávání;optimalizace pro vyhledávače;základy SEO;historie SEO;on-page SEO;off-page SEO;zakázené metody SEO;black hat technika;internetový katalog;fulltextový vyhledávač
Klíčová slova v dalším jazyce: SEO;search engine optimization;basics of SEO;history of SEO;on-page SEO;off-page SEO;black hat techniques;internet catalogue;full-text search enigne
Abstrakt: Tématem práce je optimalizace pro internetové vyhledávání (SEO). Autor práce vysvětluje základní pojmy, týkající se optimalizace, její metody a jejich užití v praxi. Zachytává historii vývoje této disciplíny a popisuje zakázané techniky SEO, které jsou ze strany vyhledávačů penalizovány. Součástí práce je i experiment, který se pokouší dokázat vliv on-page optimalizace na výsledky vyhledávání některých vyhledávačů.
Abstrakt v dalším jazyce: Theme of this bachelor?s thesis is the SEO ? Search Engine Optimization. Author of this thesis explains the basics of it and its use in practice. He describes a history of the SEO and the Black Hat Techniques, which are penalized by the search engines. The part of this work is an experiment to show the effect of the on-page optimization on search results in some full-text search engines.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_P10B0084P.pdfPlný text práce2,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
heidenreich.pdfPosudek vedoucího práce367,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Heidenreich-posudekBP-oponent.pdfPosudek oponenta práce547,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Heidenreich - prot..pdfPrůběh obhajoby práce46,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9671

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.