Název: Důkazy boží existence ve středověké filosofii
Další názvy: Anselm's arguments of the God's existence and objections in the medieval philosophy against them
Autoři: Doskočilová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Kočandrle, Radim
Oponent: Ševčík, Miloš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9675
Klíčová slova: Anselm z Canterbury;Jan Duns Scotus;Monologion;Proslogion;důkazy boží existence;středověká filosofie;scholastika;bůh
Klíčová slova v dalším jazyce: Anselm of Canterbury;John Duns Scotus;Monologion;Proslogion;proofs of god's existence;medieval philosophy;scholastic;god
Abstrakt: Práce se věnuje důkazům Boží existence u Anselma z Canterbury, přičemž jsou zohledněny důkazy předložené v dílech Monologion a Proslogion. Dále je přihlédnuto k nejznámnějším námitkám ve středověké filosofii. Konec práce se věnuje Jana Dunse Scota a přibližuje to, jakým způsobem byl ovlivněn sv. Anselmem z Canterbury.
Abstrakt v dalším jazyce: In this dissertation there are interpreted Anselm's arguments of the God's existence. Also there are described the most significant objection which were brought by Thomas Aquinus and the monk Gaunilo. By the end of the dissertation there is a detailed information about "improving" Anselm's arguments by John Duns Scotus.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Bc. Tereza Doskocilova.pdfPlný text práce661,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Doskocilova Tereza_Kocandrle Radim.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Doskocilova Tereza_Sevcik Milos.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Doskocilova_Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce493,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9675

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.