Title: Důkazy boží existence ve středověké filosofii
Other Titles: Anselm's arguments of the God's existence and objections in the medieval philosophy against them
Authors: Doskočilová, Tereza
Advisor: Kočandrle, Radim
Referee: Ševčík, Miloš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9675
Keywords: Anselm z Canterbury;Jan Duns Scotus;Monologion;Proslogion;důkazy boží existence;středověká filosofie;scholastika;bůh
Keywords in different language: Anselm of Canterbury;John Duns Scotus;Monologion;Proslogion;proofs of god's existence;medieval philosophy;scholastic;god
Abstract: Práce se věnuje důkazům Boží existence u Anselma z Canterbury, přičemž jsou zohledněny důkazy předložené v dílech Monologion a Proslogion. Dále je přihlédnuto k nejznámnějším námitkám ve středověké filosofii. Konec práce se věnuje Jana Dunse Scota a přibližuje to, jakým způsobem byl ovlivněn sv. Anselmem z Canterbury.
Abstract in different language: In this dissertation there are interpreted Anselm's arguments of the God's existence. Also there are described the most significant objection which were brought by Thomas Aquinus and the monk Gaunilo. By the end of the dissertation there is a detailed information about "improving" Anselm's arguments by John Duns Scotus.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Bc. Tereza Doskocilova.pdfPlný text práce661,08 kBAdobe PDFView/Open
Doskocilova Tereza_Kocandrle Radim.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFView/Open
Doskocilova Tereza_Sevcik Milos.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFView/Open
Doskocilova_Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce493,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9675

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.