Název: Logos Hérakleita z Efesu
Další názvy: Logos of Heraclitus of Ephesus
Autoři: Marianová, Marie
Vedoucí práce/školitel: Kočandrle, Radim
Oponent: Boháček, Kryštof
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9676
Klíčová slova: Hérakleitos z Efesu;logos;kosmos;jednota protikladů;harmonie;svár;psyché;řeč;oheň;to sofón;bůh
Klíčová slova v dalším jazyce: Heraclitus of Ephesus;logos;cosmos;unity of opposites;harmony;struggle;psyche;speech;fire;to sofón;god
Abstrakt: Práce se zabývá výkladem pojmu logos u Hérakleita z Efesu. V úvodu je pojednáno o nějdůležitějších bodech Hérakleitova myšlení, o jednotě protikladů, o možnostech lidského poznání a o Hérakleitově kosmologii. Ve druhé části je pak interpretován mnohovýznamový pojem logos a především pak jeho vztah ke kosmickému ohni, k psyché, k posvátné řeči a k to sofón.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is engaged interpretation of the logos of Heraclitus of Ephesus. The introduction discusses the most important points Heraclitus thought of the unity of opposites, the possibilities of human knowledge and Heraclitus cosmology. In the second part is interpreted by the concept of multiple meanings logos and especially its relationship to the cosmic fire, the psyche, the sacred language, and the to sofón.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Bc. Marie Marianova.pdfPlný text práce635,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marianova Marie_Kocandrle Radim.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Bohacek_posudek_MarianovaPosudek oponenta práce2,04 MBUnknownZobrazit/otevřít
Marianova_Marie0001.pdfPrůběh obhajoby práce425,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9676

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.