Title: Logos Hérakleita z Efesu
Other Titles: Logos of Heraclitus of Ephesus
Authors: Marianová, Marie
Advisor: Kočandrle, Radim
Referee: Boháček, Kryštof
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9676
Keywords: Hérakleitos z Efesu;logos;kosmos;jednota protikladů;harmonie;svár;psyché;řeč;oheň;to sofón;bůh
Keywords in different language: Heraclitus of Ephesus;logos;cosmos;unity of opposites;harmony;struggle;psyche;speech;fire;to sofón;god
Abstract: Práce se zabývá výkladem pojmu logos u Hérakleita z Efesu. V úvodu je pojednáno o nějdůležitějších bodech Hérakleitova myšlení, o jednotě protikladů, o možnostech lidského poznání a o Hérakleitově kosmologii. Ve druhé části je pak interpretován mnohovýznamový pojem logos a především pak jeho vztah ke kosmickému ohni, k psyché, k posvátné řeči a k to sofón.
Abstract in different language: The work is engaged interpretation of the logos of Heraclitus of Ephesus. The introduction discusses the most important points Heraclitus thought of the unity of opposites, the possibilities of human knowledge and Heraclitus cosmology. In the second part is interpreted by the concept of multiple meanings logos and especially its relationship to the cosmic fire, the psyche, the sacred language, and the to sofón.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Bc. Marie Marianova.pdfPlný text práce635,51 kBAdobe PDFView/Open
Marianova Marie_Kocandrle Radim.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFView/Open
Bohacek_posudek_MarianovaPosudek oponenta práce2,04 MBUnknownView/Open
Marianova_Marie0001.pdfPrůběh obhajoby práce425,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9676

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.