Název: Lessingova koncepce dramatu Kapitola z německé osvícenské estetiky
Další názvy: Lessing's Conception of Drama. A Chapter from the German Enlightenment Aesthetics
Autoři: Chmelíková, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Blahutková, Daniela
Oponent: Ševčík, Miloš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9680
Klíčová slova: Gotthold Ephraim Lessing;Hamburská dramaturgie;drama;Láokoón;Emilie Galotti;Moudrý Nathan;Mína z Barnhelmu;Miss Sara Sampson;Denis Diderot;dramaturgie;kritika
Klíčová slova v dalším jazyce: Gotthold Ephraim Lessing;Hamburg dramaturgy;Laokoon;aesthetic;Denis Diderot;dramaturgy;criticism;dramaturgy
Abstrakt: Práce se věnuje dramatické teorii osvícenského autora, zakladatele dramaturgie a umělecké kritiky Gottholda Ephraima Lessinga. Je zaměřená na jeho život a dílo. Z teoretických spisů je zmíněna "Hamburská dramaturgie" se zaměřením na teorii dramatu. Dále se práce věnuje Lessingovi jako dramatikovi a zabývá se jeho nejznámějšími měšťanskými dramaty. Pozornost je věnována i druhému rozsáhlému spisu "Láokoón neboli o hranicích malířství a poezie", ve kterém Lessing předkládá svou estetickou teorii.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on the dramatic theory of Gotthold Ephraim Lessing, writer of the 18th century. It contains the reflection of his famous writing "Hamburg Dramaturgy" which is the compilation of his critics of theatre performances in the National Theatre in Hamburg. He also wrote the plays on his own that are noticed in this text. There is also the other writing "Laokoon" mentioned with Lessing?s aesthetic theory. He was also the founder of art criticism and dramaturgy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Chmelikova.pdfPlný text práce706,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ChmelikovaE_Blahutkova.rtfPosudek vedoucího práce2,05 MBRTFZobrazit/otevřít
Chmelikova_Sevcik.rtfPosudek oponenta práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
Chmelikova_Eliska.pdfPrůběh obhajoby práce512,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9680

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.