Název: Šoa Židů na Plzeňsku a jejich návrat
Další názvy: Pilsen Holocaust of Jews and their return
Autoři: Jakešová, Dobromila
Vedoucí práce/školitel: Tydlitátová, Věra
Oponent: Tarant, Zbyněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9685
Klíčová slova: pogromy Židů;pronásledování Židů;omezení života;transporty;cesty na východ;koncentrační tábory;osvobození;návrat;politické procesy
Klíčová slova v dalším jazyce: pogroms against Jews;persecution of Jews;limitations of life;transportes;journeys to east;concentration camps;exemption;return;political triales
Abstrakt: Práce se věnuje problematice života plzeńských Židů před druhou světovou válkou, během ní a po ní. Je členěna podle historických období a klíčových události.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is devoting problems life of Pilsen Jews during the world war II. The work is devoting historical problems of the Jews.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jakesova KFI_Tydlitatova.rtfPosudek vedoucího práce32,16 kBRTFZobrazit/otevřít
KFI_Jakesova_tarant.docPosudek oponenta práce68,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Jakesova.tifPrůběh obhajoby práce10,45 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9685

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.