Title: Šoa Židů na Plzeňsku a jejich návrat
Other Titles: Pilsen Holocaust of Jews and their return
Authors: Jakešová, Dobromila
Advisor: Tydlitátová, Věra
Referee: Tarant, Zbyněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9685
Keywords: pogromy Židů;pronásledování Židů;omezení života;transporty;cesty na východ;koncentrační tábory;osvobození;návrat;politické procesy
Keywords in different language: pogroms against Jews;persecution of Jews;limitations of life;transportes;journeys to east;concentration camps;exemption;return;political triales
Abstract: Práce se věnuje problematice života plzeńských Židů před druhou světovou válkou, během ní a po ní. Je členěna podle historických období a klíčových události.
Abstract in different language: The work is devoting problems life of Pilsen Jews during the world war II. The work is devoting historical problems of the Jews.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
Jakesova KFI_Tydlitatova.rtfPosudek vedoucího práce32,16 kBRTFView/Open
KFI_Jakesova_tarant.docPosudek oponenta práce68,5 kBMicrosoft WordView/Open
Jakesova.tifPrůběh obhajoby práce10,45 MBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9685

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.