Název: Vzájemná subvence vzdělanců a královského majestátu:\nl{} významní španělští humanisté ve službách Filipa II.
Další názvy: Mutual subvention between scholars and royalty: important Spanish humanists in the service of king Philip II.
Autoři: Fiřtová, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Černá, Jana
Oponent: Kastnerová, Martina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9700
Klíčová slova: španělská renesance a humanismus;Filip II.;mecenášská činnost;Benito Arias Montano;El Escorial;Academia de las matemáticas
Klíčová slova v dalším jazyce: spanish renaissance and humaism;Philip II.;sponsorship activities;Benito Arias Montano;El Escorial;Academia of marhematics
Abstrakt: Tato diplomová práce se zaměřuje na představení krále Filipa II. jako člověka podporujícího umění a vědu na svém dvoře. Pojednává nejen o širokém spektru zájmů Filipa II. a o řadě významných intelektuálů v jeho službách, ale také se zaměřuje na rozbor konkrétní spolupráce Filipa II. s jedním z nejvýznamnějších humanistů své doby, Benitem Ariasem Montanem.
Abstrakt v dalším jazyce: The main theme of this thesis is the mutual subvention between the monarch and important scholars at the royal court of the Spanish king Philip II. Discusses not only the wide range of interests of Philip II. and a number of prominent intellectuals in his services, but also focuses on the analysis of specific cooperation of Philip II. with one of the leading humanists of his time, Benito Arias Montano.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE Bc. Iveta Firtova.pdfPlný text práce836,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_Firtova_Cerna.rtfPosudek vedoucího práce1,5 MBRTFZobrazit/otevřít
Firtova posudek DP oponent.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Firtova_Iveta.pdfPrůběh obhajoby práce482,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9700

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.