Title: Vzájemná subvence vzdělanců a královského majestátu:\nl{} významní španělští humanisté ve službách Filipa II.
Other Titles: Mutual subvention between scholars and royalty: important Spanish humanists in the service of king Philip II.
Authors: Fiřtová, Iveta
Advisor: Černá, Jana
Referee: Kastnerová, Martina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9700
Keywords: španělská renesance a humanismus;Filip II.;mecenášská činnost;Benito Arias Montano;El Escorial;Academia de las matemáticas
Keywords in different language: spanish renaissance and humaism;Philip II.;sponsorship activities;Benito Arias Montano;El Escorial;Academia of marhematics
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na představení krále Filipa II. jako člověka podporujícího umění a vědu na svém dvoře. Pojednává nejen o širokém spektru zájmů Filipa II. a o řadě významných intelektuálů v jeho službách, ale také se zaměřuje na rozbor konkrétní spolupráce Filipa II. s jedním z nejvýznamnějších humanistů své doby, Benitem Ariasem Montanem.
Abstract in different language: The main theme of this thesis is the mutual subvention between the monarch and important scholars at the royal court of the Spanish king Philip II. Discusses not only the wide range of interests of Philip II. and a number of prominent intellectuals in his services, but also focuses on the analysis of specific cooperation of Philip II. with one of the leading humanists of his time, Benito Arias Montano.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE Bc. Iveta Firtova.pdfPlný text práce836,52 kBAdobe PDFView/Open
DP_Firtova_Cerna.rtfPosudek vedoucího práce1,5 MBRTFView/Open
Firtova posudek DP oponent.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFView/Open
Firtova_Iveta.pdfPrůběh obhajoby práce482,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9700

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.