Title: Křesťanské církve v období studené války (se zaměřením na Církev československou husitskou)
Other Titles: Christian churches during the Cold War (with a focus on the Czechoslovak Hussite Church)
Authors: Hloušková, Helena
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Stark, Stanislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9702
Keywords: křesťanské církve;římskokatolická církev;řeckokatolická církev;protestantské církve;pravoslavná církev;sekty;církev československá husitská;komunistický režim;řeholní řády;II. vatikánský koncil
Keywords in different language: the Christian Church;the Roman Catholic Church;the Greek Catholic Church;the Protestant Church;the Orthodox Church;the Sects;the Czechoslovak Hussite Church;the communist regime;II. Vatican Council
Abstract: V diplomové práci je zachyceno postavení, činnost a problémy Církve československé (husitské) v období studené války (50.-70. léta 20. století). Práce vychází z obecného přehledu křesťanských církví v období studené války v Československu a vykresluje rozdílný vývoj těchto církví od únorového převratu po Pražské jaro 1968. Krátce se věnuje dějinám Církve československé (husitské) a jejímu vývoji v tomto období. Při zpracování práce bylo použito osobní výpovědi pamětníka.
Abstract in different language: In this thesis is captured position, activities and problems of the Czechoslovak Church (Hussite) during the Cold War (from 50th to 70th years of the 20th century). The thesis is based on a general overview of the Christian Church in the period of the Cold War in Czechoslovakia and portrays the evolution of these different churches from the February coup to the Prague Spring in 1968. Briefly deals with the history of the Czechoslovak Church (Hussite) and its development in this period. While processing was used personal testimony of the witness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce556,82 kBAdobe PDFView/Open
Hlouskova_Demjancukova.docPosudek vedoucího práce51,5 kBMicrosoft WordView/Open
DP_Hlouskova_Stark.docxPosudek oponenta práce49,57 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Hlouskova_Helena.pdfPrůběh obhajoby práce452,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9702

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.