Název: Křesťanské církve v období studené války (se zaměřením na Církev československou husitskou)
Další názvy: Christian churches during the Cold War (with a focus on the Czechoslovak Hussite Church)
Autoři: Hloušková, Helena
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Stark, Stanislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9702
Klíčová slova: křesťanské církve;římskokatolická církev;řeckokatolická církev;protestantské církve;pravoslavná církev;sekty;církev československá husitská;komunistický režim;řeholní řády;II. vatikánský koncil
Klíčová slova v dalším jazyce: the Christian Church;the Roman Catholic Church;the Greek Catholic Church;the Protestant Church;the Orthodox Church;the Sects;the Czechoslovak Hussite Church;the communist regime;II. Vatican Council
Abstrakt: V diplomové práci je zachyceno postavení, činnost a problémy Církve československé (husitské) v období studené války (50.-70. léta 20. století). Práce vychází z obecného přehledu křesťanských církví v období studené války v Československu a vykresluje rozdílný vývoj těchto církví od únorového převratu po Pražské jaro 1968. Krátce se věnuje dějinám Církve československé (husitské) a jejímu vývoji v tomto období. Při zpracování práce bylo použito osobní výpovědi pamětníka.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis is captured position, activities and problems of the Czechoslovak Church (Hussite) during the Cold War (from 50th to 70th years of the 20th century). The thesis is based on a general overview of the Christian Church in the period of the Cold War in Czechoslovakia and portrays the evolution of these different churches from the February coup to the Prague Spring in 1968. Briefly deals with the history of the Czechoslovak Church (Hussite) and its development in this period. While processing was used personal testimony of the witness.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce556,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hlouskova_Demjancukova.docPosudek vedoucího práce51,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
DP_Hlouskova_Stark.docxPosudek oponenta práce49,57 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Hlouskova_Helena.pdfPrůběh obhajoby práce452,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9702

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.