Title: Pojetí sebevraždy ve stoické filozofii
Other Titles: The Stoic interpretation of death and suicide at the background of Cynicism and Epicureanism
Authors: Kornatovská, Marie
Advisor: Kočandrle, Radim
Referee: Boháček, Kryštof
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9711
Keywords: stoikové;sebevražda;smrt;život;kynikové;epikurejci;strach ze smrti;mudrc;pošetilec
Keywords in different language: stoics;suicide;death;life;cynics;epicureans;fear of death;sage;fool
Abstract: Cílem práce je nejen analyzovat, jak bylo na smrt a na sebevraždu nahlíženo napříč celým stoickým filozofickým myšlením, ale také porovnat toto pojetí s dalšími filozofickými směry, které byly často stoiky zmiňovány a s nimi konfrontovány. Tyto filozofické školy měly bezpochyby významný vliv na stoické filozofické postoje týkající se daného tématu. Jednalo se o školu kynickou a epikureismus. Ačkoliv žádná z těchto filozofických škol sebevraždu nezakazovala, byl zde patrný rozdíl, za jakých okolností bylo povoleno sebevraždu spáchat.
Abstract in different language: The first aim of this work is to analyze how death and suicide have been perceived accross the whole Stoic philosophical thinking. The second aim is to compare this interpretation with another philosophical schools: Cynics and Epicureans that were often mentioned by Stoics and confronted with them. Even if any of these philosophical schools has not prohibited a suicide, there was a contrast under which circumstances it would be permissible to commit a suicide.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stoicke pojeti smrti a sebevrazdy na pozadi kynismu a epikur.pdfPlný text práce414,57 kBAdobe PDFView/Open
Kornatovska_Kocandrle.docPosudek vedoucího práce59,5 kBMicrosoft WordView/Open
Kornatovska_Bohacek.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFView/Open
Kornatovska_Marie.pdfPrůběh obhajoby práce588,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9711

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.