Název: Pojetí sebevraždy ve stoické filozofii
Další názvy: The Stoic interpretation of death and suicide at the background of Cynicism and Epicureanism
Autoři: Kornatovská, Marie
Vedoucí práce/školitel: Kočandrle, Radim
Oponent: Boháček, Kryštof
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9711
Klíčová slova: stoikové;sebevražda;smrt;život;kynikové;epikurejci;strach ze smrti;mudrc;pošetilec
Klíčová slova v dalším jazyce: stoics;suicide;death;life;cynics;epicureans;fear of death;sage;fool
Abstrakt: Cílem práce je nejen analyzovat, jak bylo na smrt a na sebevraždu nahlíženo napříč celým stoickým filozofickým myšlením, ale také porovnat toto pojetí s dalšími filozofickými směry, které byly často stoiky zmiňovány a s nimi konfrontovány. Tyto filozofické školy měly bezpochyby významný vliv na stoické filozofické postoje týkající se daného tématu. Jednalo se o školu kynickou a epikureismus. Ačkoliv žádná z těchto filozofických škol sebevraždu nezakazovala, byl zde patrný rozdíl, za jakých okolností bylo povoleno sebevraždu spáchat.
Abstrakt v dalším jazyce: The first aim of this work is to analyze how death and suicide have been perceived accross the whole Stoic philosophical thinking. The second aim is to compare this interpretation with another philosophical schools: Cynics and Epicureans that were often mentioned by Stoics and confronted with them. Even if any of these philosophical schools has not prohibited a suicide, there was a contrast under which circumstances it would be permissible to commit a suicide.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stoicke pojeti smrti a sebevrazdy na pozadi kynismu a epikur.pdfPlný text práce414,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kornatovska_Kocandrle.docPosudek vedoucího práce59,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kornatovska_Bohacek.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
Kornatovska_Marie.pdfPrůběh obhajoby práce588,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9711

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.