Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFunda, Otakar
dc.contributor.authorLandová, Jana
dc.contributor.refereeNeupauer, Eduard
dc.date.accepted2013-05-28
dc.date.accessioned2014-02-06T12:55:09Z
dc.date.available2012-04-06cs
dc.date.available2014-02-06T12:55:09Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-24
dc.identifier52942
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9714
dc.description.abstractTématem této diplomové práce je exegeze gnostických traktátů "Podstata Archontů" a "O původu světa". Práce je rozdělena na dvě hlavní část. První část je věnována gnosticismu obecně, zatímco druhá část je exegezí uvedených traktátů. Gnóze je duchovní a náboženské hnutí, které ovlivnilo četná starověká náboženství. Náš pohled na gnosticismus byl výrazně přehodnocen po objevení kodexů z Nag Hammádí. Výše uvedené texty jsou součástí právě těchto kodexů.cs
dc.format106 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectgnosticismuscs
dc.subjectgnózecs
dc.subjectNag Hammádícs
dc.subjectarchontics
dc.subjectbůhcs
dc.subjectJaldabaóthcs
dc.subjectSabaóthcs
dc.subjectNóreacs
dc.subjectGenesiscs
dc.subjectrané křesťanstvícs
dc.titleExegeze gnostických traktátů "Podstata archontů" a "O původu světa"cs
dc.title.alternativeExegesis of the Gnostic Tracts "The Hypostasis of the Archons" and "On the Origin of the World"en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe topic of this thesis is ?Exegesis of the Gnostic Tracts ?The Hypostasis of the Archons? and ?On the Origin of the World??. The work is divided into two main parts. One of them is about the Gnosticism in general and gnostic groups. The second part is exegesis of selected tracts. Gnosis is spiritual and religious movement, which ideas influenced many ancient religions. The discussion of Gnosticism changed radically with the discovery of the Nag Hammadi library.?The Hypostasis of the Archons? and ?On the Origin of the World? are texts from Nag Hammadi library.en
dc.subject.translatedgnosticismen
dc.subject.translatedgnosisen
dc.subject.translatedNag Hammadien
dc.subject.translatedarchonsen
dc.subject.translatedgoden
dc.subject.translatedYaldabaothen
dc.subject.translatedSabaothen
dc.subject.translatedNoreaen
dc.subject.translatedGenesisen
dc.subject.translatedearly christianityen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Exegeze - Landova.pdfPlný text práce8,83 MBAdobe PDFView/Open
Posudek,Funda-Landova.docPosudek vedoucího práce37 kBMicrosoft WordView/Open
DP - oponent Neupauer - Landova.docPosudek oponenta práce199,5 kBMicrosoft WordView/Open
Landova_Jana.pdfPrůběh obhajoby práce491,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9714

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.