Title: Mezinárodní dudácký festival ve Strakonicích v letech 1967-2012
Other Titles: International Bagpipe Festival in Strakonice in 1967-2012
Authors: Mašková, Marie
Advisor: Ulrychová, Marta
Referee: Fiala, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9718
Keywords: Strakonice;Josef Režný;dudy;dudácká tradice;Mezinárodní dudácký festival Strakonice
Keywords in different language: Strakonice;Josef Režný;bagpipes;bagpipe tradition;International bagpipes festival Strakonice
Abstract: Diplomová práce představuje vyčerpávající přehled o všech ročnících Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích(dále jen MDF) od jeho počátku v roce 1967 až do roku 2012. Je představena historie Strakonic, osobnost Josefa Režného,historie dud jako hudebního nástroje, dudácká tradice Strakonicka a samotné ročníky MDF (výsledkem je sestavení rejstříků zahraničních a domácích souborů, které se zúčastnily jednotlivých ročníků). Je také provedena analýza počtu návštevníků zúčastněných jednotlivých ročníků. A dotazníkové šetření, které zjišťuje popularitu MDF.
Abstract in different language: This ork presents a comprehensive overview of all years International Bagpipe Festival in Strakonicích It introduced history of Strakonice, personality Josefa Režný, history of bagpipes as musical instruments, bagpipe tradition Strakonicka and all years of MDF There is also an analysis of the number of guests participating each year. A survey that determines the popularity of MDF.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
Maskova_Ulrychova.rtfPosudek vedoucího práce880,28 kBRTFView/Open
Maskova_Fiala.pdfPosudek oponenta práce391,03 kBAdobe PDFView/Open
Maskova_Marie.pdfPrůběh obhajoby práce547,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9718

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.