Název: Mezinárodní dudácký festival ve Strakonicích v letech 1967-2012
Další názvy: International Bagpipe Festival in Strakonice in 1967-2012
Autoři: Mašková, Marie
Vedoucí práce/školitel: Ulrychová, Marta
Oponent: Fiala, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9718
Klíčová slova: Strakonice;Josef Režný;dudy;dudácká tradice;Mezinárodní dudácký festival Strakonice
Klíčová slova v dalším jazyce: Strakonice;Josef Režný;bagpipes;bagpipe tradition;International bagpipes festival Strakonice
Abstrakt: Diplomová práce představuje vyčerpávající přehled o všech ročnících Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích(dále jen MDF) od jeho počátku v roce 1967 až do roku 2012. Je představena historie Strakonic, osobnost Josefa Režného,historie dud jako hudebního nástroje, dudácká tradice Strakonicka a samotné ročníky MDF (výsledkem je sestavení rejstříků zahraničních a domácích souborů, které se zúčastnily jednotlivých ročníků). Je také provedena analýza počtu návštevníků zúčastněných jednotlivých ročníků. A dotazníkové šetření, které zjišťuje popularitu MDF.
Abstrakt v dalším jazyce: This ork presents a comprehensive overview of all years International Bagpipe Festival in Strakonicích It introduced history of Strakonice, personality Josefa Režný, history of bagpipes as musical instruments, bagpipe tradition Strakonicka and all years of MDF There is also an analysis of the number of guests participating each year. A survey that determines the popularity of MDF.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maskova_Ulrychova.rtfPosudek vedoucího práce880,28 kBRTFZobrazit/otevřít
Maskova_Fiala.pdfPosudek oponenta práce391,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maskova_Marie.pdfPrůběh obhajoby práce547,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9718

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.