Název: Evropský parlament jako legislativní orgán Evropské unie. Komparace s Parlamentem ČR
Další názvy: The European Parliament as the legislative body of the European Union. Comparison with the Parliament of the CR
Autoři: Milotová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Piknerová, Linda
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9719
Klíčová slova: Institucionální rámec Evropské unie;Instituce EU;Evropský parlament;Parlament ČR
Klíčová slova v dalším jazyce: The institutional framework of the European Union;EU institutions;the European Parliament;the Parliament of the Czech Republic
Abstrakt: Diplomová práce nastiňuje problematiku institucionálního rámce Evropské unie s důrazem kladeným na Evropský parlament, který je jednou z jejích nejvýznamnějších a základních institucí. Práce se mimo jiné zabývá vývojem, složením, pravomocemi, zasedáním a způsobem rozhodování tohoto jediného přímo voleného orgánu. Zároveň je také okrajově sledována proměnlivost institucionální struktury a vzájemné vztahy základních orgánů. Předmětem praktické části pak je provedení komparace Evropského parlamentu a Parlamentu ČR.
Abstrakt v dalším jazyce: This work outlines the issue of the institutional framework of the European Union, with emphasis on the European Parliament, which is the one of its most important and basic institutions. Work deals with the development, composition, powers, meeting and decision-making of this only directly elected body. It is also marginally observed variability institutional structures and relationships of the principal organs. The subject of the practical part is the comparison of the European Parliament and the Parliament of the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - final.pdfPlný text práce531,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Milotova_Jurek.pdfPosudek vedoucího práce247,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Milotova_Piknerova.docPosudek oponenta práce67,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Milotova_Jana.pdfPrůběh obhajoby práce485,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9719

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.