Title: Evropský parlament jako legislativní orgán Evropské unie. Komparace s Parlamentem ČR
Other Titles: The European Parliament as the legislative body of the European Union. Comparison with the Parliament of the CR
Authors: Milotová, Jana
Advisor: Jurek, Petr
Referee: Piknerová, Linda
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9719
Keywords: Institucionální rámec Evropské unie;Instituce EU;Evropský parlament;Parlament ČR
Keywords in different language: The institutional framework of the European Union;EU institutions;the European Parliament;the Parliament of the Czech Republic
Abstract: Diplomová práce nastiňuje problematiku institucionálního rámce Evropské unie s důrazem kladeným na Evropský parlament, který je jednou z jejích nejvýznamnějších a základních institucí. Práce se mimo jiné zabývá vývojem, složením, pravomocemi, zasedáním a způsobem rozhodování tohoto jediného přímo voleného orgánu. Zároveň je také okrajově sledována proměnlivost institucionální struktury a vzájemné vztahy základních orgánů. Předmětem praktické části pak je provedení komparace Evropského parlamentu a Parlamentu ČR.
Abstract in different language: This work outlines the issue of the institutional framework of the European Union, with emphasis on the European Parliament, which is the one of its most important and basic institutions. Work deals with the development, composition, powers, meeting and decision-making of this only directly elected body. It is also marginally observed variability institutional structures and relationships of the principal organs. The subject of the practical part is the comparison of the European Parliament and the Parliament of the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - final.pdfPlný text práce531,09 kBAdobe PDFView/Open
Milotova_Jurek.pdfPosudek vedoucího práce247,14 kBAdobe PDFView/Open
Milotova_Piknerova.docPosudek oponenta práce67,5 kBMicrosoft WordView/Open
Milotova_Jana.pdfPrůběh obhajoby práce485,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9719

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.