Název: Sekularizační procesy v české společnosti od 19. století
Další názvy: Secularization processes in Czech society since the 19th century
Autoři: Soukupová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Stark, Stanislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9725
Klíčová slova: sekularizace;křesťanství;římskokatolická církev;církev československá;Českobratrská církev evangelická;osvícenství;Židé;ateismus;národní obrození;náboženská tolerance
Klíčová slova v dalším jazyce: secularization;christianity;roman catholic church;czechoslovak church;Evangelical church of czech brothers;enlightenment;Jews;atheism;national revival;religious tolerance
Abstrakt: Práce popisuje sekularizační procesy v české společnosti od osvícnství do 20. let 20. století. Seznamuje s významnými událostmi, které ovlivnily ústup náboženství z veřejného života společnosti: Náboženskou reformu Josefa II., roli kněží v českém národním obrození a v revoluci 1848. Práce dále popisuje reakci společnosti na podepsání konkordátu z roku 1855, na zrovnoprávnění všech konfesí z roku 1867 a na vyhlášení papežské neomylnosti z roku 1870. Práce pojednává též o přestupovém hnutí mezi léty 1918-1922.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis describes the secularization processes in Czech society from the Age of Enlightenment to the 20. years in the 20th century. The work acquaint with the major events that affected the retreat of religion from public life of society: Religious reform of Joseph II., the role of priests in the Czech national revival and in the revolution of 1848. Work describes the reaction of the signing of the Concordat of 1855, the equalization of all denominations of 1867 and the promulgation of papal infallibility in 1870. The work also deals with the Transfer Movement in the time period of 1918-1922.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Monika Soukupova Sekularizacni procesy v ceske spolecnosti od 19. stoleti 2013 EKS.pdfPlný text práce750,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soukupova_Demjancukova.docPosudek vedoucího práce51 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
soukupova_stark.docxPosudek oponenta práce49,6 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Soukupova_Monika.pdfPrůběh obhajoby práce400,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9725

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.