Název: Proměny religiozity Čechů od 19. století
Další názvy: The changes of religiosity of Czechs since 19th century
Autoři: Šimlová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Neupauer, Eduard
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9728
Klíčová slova: náboženství;religiozita;ateismus;sekularizace;křesťanství;víra
Klíčová slova v dalším jazyce: religion;religiosity;atheism;secularisation;christianity;belief
Abstrakt: Podle domácích i zahraničních sociologických výzkumů je v současnosti Česká republika řazena mezi nejateističtější země v Evropě. Zcela zásadní vliv pro dnešní stav české religiozity mají nejen dějinné souvislosti, ale také v nemalé míře i česká národní mentalita. Češi v současné době sice projevují, jak ukazují výsledky výzkumů minimální zájem o církevní religiozitu, nicméně další, rozšiřující a podrobnější sociologická šetření ale ukazují, že Češi mají k náboženství mnohem složitější přístup, a to zejména v důsledku složitého a specifického historického vývoje. Práce si klade za cíl přiblížit zvláštnosti vývoje české religiozity nejen v závislosti na historickém vývoji českého národa a v těsné souvislosti s vývojem katolické církve, ale také v závislosti na celoevropském procesu sekularizace a individualizace religiozity s důrazem na ryze české pojetí křesťanské víry a církve a na samotné náboženské postoje Čechů.
Abstrakt v dalším jazyce: Based on local and foreign sociological researches, Czech Republic is located in the group of most atheistic countries in Europe. Absolutely massive influence to state of Czech religiosity is made by historical events and Czech national mentality. Czech nation shows very little interest in official church religiosity, but more elaborate researches show, that Czechs have very complicated approach to religion itself ? mostly based on very complicated and specific historical development. The goal of this work is to clarify specialties of Czech religiosity development, based on historical development of Czech nation related to Catholic Church development and European secularization and church individualization process.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Promeny religiozity Cechu od 19. stoleti..pdfPlný text práce626,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simlova_demjancukova.docPosudek vedoucího práce53 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
DP - oponent Neupauer - Simlova.docPosudek oponenta práce60,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Simlova_Marketa.pdfPrůběh obhajoby práce435,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9728

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.