Title: Pojetí života v dílech Alberta Camuse a Jeana Paula Sartera
Other Titles: Life in works of Albert Camus and Jean Paul Sartre
Authors: Bílá, Kristýna
Advisor: Neupauer, Eduard
Referee: Murgaš, Jaromír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9741
Keywords: Jean-Paul Sartre;Albert Camus;existencialismus;Nevolnost;Cizinec
Keywords in different language: Jean-Paul Sartre;Albert Camus;existentialism;La Nauseé;The Stranger
Abstract: Diplomová práce "Pojetí života v dílech Alberta Camuse a Jean Paula Sartra" se zabývá hloubkovou analýzou emocionálních, existenciálních otázek v literárním (selektovaném) díle stěžejních představitelů tohoto směru ve Francii: Alberta Camuse a Jean Paula Sartra. Metodologicky se striktně držím analýzy vybraných, stěžejních děl obou autorů a postupuji rovněž komparativně.
Abstract in different language: The aim of my work is a deep analysis of the emotional, existential questions in selected literary works of the main representatives of this philosophical direction in France. Methodologically, I keep strictly to the analysis of main works of both authors, and I also proceed comparatively.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Pojeti zivota v dilech Alberta Camuse a Jean Paula Sartra.pdfPlný text práce456,23 kBAdobe PDFView/Open
DP - vedouci Neupauer - Bila.docPosudek vedoucího práce60 kBMicrosoft WordView/Open
Bila_Murgas.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFView/Open
Bila_Kristyna.pdfPrůběh obhajoby práce485,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9741

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.