Název: Otevřené hranice umění
Další názvy: Forms and Strategies of Advertising Depiction
Autoři: Koukalová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Doubravová, Jarmila
Oponent: Ševčík, Miloš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9747
Klíčová slova: vizuální prezentace;obrazové prostředky;obrazové formy;Jaroslav Vančát;komunikační strategie;Pavel Humhal;reklamní sdělení;venkovní reklama;tisková reklama
Klíčová slova v dalším jazyce: depiction;means of communication;depicting forms;Jaroslav Vančát;communication strategy;Pavel Humhal;advertising;visual;print;outdoor
Abstrakt: Cílem práce je prozkoumat obrazové prostředky, přičemž se předpokládá možnost jejich identifikace a klasifikace vzhledem k ustáleným postupům komunikace výtvarného umění. Obsah práce tvoří klasifikace reklamní obrazové tvorby podle typologie za prvé obrazových forem (vypracované docentem Jaroslavem Vančátem) a za druhé podle typologie komunikačních strategií (formulované umělcem Pavlem Humhalem). V teoretické části je poskytnut výklad použitých typologií. V druhé části jsou představené typy obrazových forem a komunikačních strategií přiřazovány k příkladům tiskové a venkovní reklamy oceněným na festivalu Cannes Lions 2012. Výsledný text má být příspěvkem k problematice vizuální gramotnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this study is to look into the means of depicting while assuming the possibility to identify them and classify bearing in mind the standard means of communication in fine arts. The study consists of classification of advertising depictions: Firstly according to a typology of the depicting forms (as formulated by J. Vančát) and secondly according to a typology of communication strategies (as formulated by P. Humhal). The two typologies are explained in the first, theoretical part of this study. The second part is dedicated to a classification of real examples of printed and outdoor advertising as awarded in Cannes Lions fest 2012 according the form and communication strategy of the depiction. This study is joing the efforts of better understanding the methods and strategies of advertising communication and hopefully a small contribution in improving the general visual literacy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Koukalova_2013.pdfPlný text práce22,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koukalova_Doubravova.pdfPosudek vedoucího práce348,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koukalova_Sevcik.rtfPosudek oponenta práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
Koukalova_Zuzana.pdfPrůběh obhajoby práce371,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9747

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.