Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLukáš, Ladislavcs
dc.contributor.authorFousová, Janacs
dc.contributor.refereeKrechovská, Michaelacs
dc.date.accepted2013-06-05cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:55:26Z
dc.date.available2012-10-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:55:26Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-26cs
dc.identifier51902cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9761
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na finanční deriváty, jejich charakteristiku a základní modely jejich oceňování. Důraz je kladen především na charakteristiku a oceňování opčních termínových operací. V teoretické části jsou definovány finanční deriváty, jejich vývoj a klasifikace. Je provedeno rozčlenění derivátů na pevné a opční termínové operace, které je důležité pro určení způsobu ocenění. Praktická část je věnována opčním termínovým operacím, především základním modelům jejich oceňování, a možnostem využití finančních derivátů v podnikových financích.cs
dc.format67 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectfinanční derivátycs
dc.subjectopcecs
dc.subjectoceňování evropských opcícs
dc.subjectbinomický modelcs
dc.subjectBlack-Scholesův modelcs
dc.titleFinanční deriváty - jejich oceňování a využití v podnikových financíchcs
dc.title.alternativeFinancial derivatives - their pricing and applications in the corporate financeen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe submitted work is focused on financial derivatives, their characteristics and basic models of their valuation. The focus is primarily on the characteristics and the valuation of futures options operations. In the theoretical part, financial derivatives are defined including, their evolution and classification. A breakdown of derivatives into solid futures and options is carried out, which is important in determining the method of their valuation. The practical part is devoted to futures options operations, particularly their valuation models, and the use of derivatives in corporate finance.en
dc.title.otherneuvedencs
dc.subject.translatedfinancial derivativesen
dc.subject.translatedoptionen
dc.subject.translatedpricing of european optionsen
dc.subject.translatedbinomial modelen
dc.subject.translatedBlack-Scholes modelen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Fousova_K11N0048P.pdfPlný text práce12,79 MBAdobe PDFView/Open
fousova.PDFPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
fousova0001.PDFPosudek oponenta práce625,53 kBAdobe PDFView/Open
fousova0002.PDFPrůběh obhajoby práce200,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9761

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.