Název: Komparace financování veřejných a soukromých kulturních institucí
Další názvy: Comparison of financing public and private cultural institutions
Autoři: Jezlová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Hejduková, Pavlína
Oponent: Zborková, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9775
Klíčová slova: kultura;kulturní instituce;zdroje financování
Klíčová slova v dalším jazyce: culture;cultural institutions;sources of funding
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na komparaci zdrojové struktury veřejných a soukromých kulturních institucí v České republice. Práce reaguje na dlouhodobě nízkou úroveň státní podpory kultury, která je realizována skrze Ministerstvo kultury a státních fondů. K identifikaci problému bylo přistupováno na základě komparace financování vybraných kulturních institucí veřejného a soukromého charakteru.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the comparison of the source structure of public and private cultural institutions in the Czech Republic. The thesis responds to the sustained low level of state support for culture, which is implemented through the Ministry of Culture and State funds. To identify the problem was approached by comparing the financing of selected cultural institutions, public and private.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Jezlova.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
jezlova.pdfPosudek vedoucího práce590,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
jezlova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce569,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
jezlova.PDFPrůběh obhajoby práce235,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9775

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.