Title: Controlling pohledávek
Other Titles: Controlling of outstandings
Authors: Skopová, Iveta
Advisor: Červený, Josef
Referee: Drnovský, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9785
Keywords: controlling;pracovní kapitál;pohledávky;finanční analýza
Keywords in different language: controlling;working capital;outstandings;financial analysis
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na controlling jako nástroj podnikového řízení. Na vymezení controllingu jako obecného pojmu navazuje teoretický rozbor controllingu pracovního kapitálu se zaměřením na controlling pohledávek. V praktické části je provedena stručná analýza zvoleného podnikatelského subjektu, na níž navazuje finanční analýza a analýza pohledávek. Cílem praktické části diplomové práce bylo metodicky zvládnout zpracování dat z reálných podkladů podnikového informačního systému a provést jejich analýzu. V závěru je provedeno vyhodnocení efektivity controllingových aktivit s návrhem možných opatření.
Abstract in different language: Presented diploma thesis is focused on controlling as an instrument of business management. The definition of the general concept of controlling is followed by theoretical analysis of controlling of working capital with a focus on controlling of outstandings. In the practical part there is performed an analysis of the selected company with financial analysis and analysis of outstandings. Aim of the practical part of the thesis was methodically handle the data processing from real enterprise´s information system and perform the analysis. Finally is made the evaluation of the effectiveness of controlling activities with proposal of the possible improvements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_SKOPOVA_Iveta.pdfPlný text práce5,14 MBAdobe PDFView/Open
41_ved_skopova.pdfPosudek vedoucího práce669,58 kBAdobe PDFView/Open
33_opon_skopova.pdfPosudek oponenta práce524,31 kBAdobe PDFView/Open
Skopova.PDFPrůběh obhajoby práce317,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9785

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.