Název: Controlling pohledávek
Další názvy: Controlling of outstandings
Autoři: Skopová, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Červený, Josef
Oponent: Drnovský, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9785
Klíčová slova: controlling;pracovní kapitál;pohledávky;finanční analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: controlling;working capital;outstandings;financial analysis
Abstrakt: Předložená diplomová práce je zaměřena na controlling jako nástroj podnikového řízení. Na vymezení controllingu jako obecného pojmu navazuje teoretický rozbor controllingu pracovního kapitálu se zaměřením na controlling pohledávek. V praktické části je provedena stručná analýza zvoleného podnikatelského subjektu, na níž navazuje finanční analýza a analýza pohledávek. Cílem praktické části diplomové práce bylo metodicky zvládnout zpracování dat z reálných podkladů podnikového informačního systému a provést jejich analýzu. V závěru je provedeno vyhodnocení efektivity controllingových aktivit s návrhem možných opatření.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented diploma thesis is focused on controlling as an instrument of business management. The definition of the general concept of controlling is followed by theoretical analysis of controlling of working capital with a focus on controlling of outstandings. In the practical part there is performed an analysis of the selected company with financial analysis and analysis of outstandings. Aim of the practical part of the thesis was methodically handle the data processing from real enterprise´s information system and perform the analysis. Finally is made the evaluation of the effectiveness of controlling activities with proposal of the possible improvements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_SKOPOVA_Iveta.pdfPlný text práce5,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
41_ved_skopova.pdfPosudek vedoucího práce669,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
33_opon_skopova.pdfPosudek oponenta práce524,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skopova.PDFPrůběh obhajoby práce317,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9785

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.