Název: Vývoj hypotečního trhu v České republice
Další názvy: The Development of the Mortgage Market in the Czech Republic
Autoři: Nováková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Beck, Jiří
Oponent: Hruška, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9802
Klíčová slova: hypoteční úvěr;hypoteční banka;úroková sazba;hypoteční zástavní list;refinancování;stavební spoření;stavební spořitelna;státní podpora;nájem;stavební povolení
Klíčová slova v dalším jazyce: mortgage loan;mortgage bank;interest rate;mortgage bond;refinancing;building savings;building savings bank;state support;tenancy;building permit
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na problematiku hypotečního bankovnictví v České republice. První kapitola objasňuje základní pojmy z oblasti hypotečního úvěrování a stavebního spoření. Druhá kapitola je věnována procesu poskytnutí, splacení a refinancování hypotečního úvěru. Třetí část se zaměřuje na vývoj hypotečního trhu a stavebního spoření od roku 1995. Čtvrtá kapitola se zabývá hypotečním trhem v současnosti na celém území ČR a spojitostí mezi mírou nezaměstnanosti a cenou bydlení. Pátá kapitola řeší ukazatele, které hypoteční trh v jednotlivých krajích ČR ovlivňují. Praktická část této diplomové práce je zaměřena na nabídku úvěrů vybraných bank a financování modelové situace prostřednictvím těchto produktů. V závěru je proveden odhad predikce vývoje hypotečního trhu v České republice.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted work is focused on the development of mortgage banking in the Czech Republic. The challenge is in eight chapters assess the current situation on the market for mortgage loans and building savings, including the factors that influence them. The first chapter clarifies the basic terms of the mortgage loans and savings. The second chapter is devoted to the process of providing, repayment and refinancing mortgage loan. The third part focuses on the development of the mortgage market and savings since 1995. The fourth chapter deals with the mortgage market at present throughout the Czech Republic and the link between unemployment and the price of housing. The fifth chapter solves indicators that have an impact on the mortgage market in different regions of the Czech Republic. The sixth and seventh chapter are focused on a loans offer of the selected banks and financing model situation through these products. The eighth chapter estimates the prediction of the mortgage market in the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Novakova 2013.pdfPlný text práce4,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
novakova lenka.pdfPosudek vedoucího práce679,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
novakova lenka.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce598,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
novakova lenka.PDFPrůběh obhajoby práce184,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9802

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.