Title: Řízení kreditního rizika v činnosti podniku
Other Titles: Credit Risk Management in the Enterprise
Authors: Penová, Radka
Advisor: Skálová, Petra
Referee: Voldřichová, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9807
Keywords: finanční analýza;vnitřní a vnější prostředí;pohledávky;platební morálka
Keywords in different language: financial analysis;internal and external environment;receivables;payment behavior
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na řízení pohledávek ve společnosti Medica Filter s. r. o. Začátek práce je věnován popisu společnosti, který zahrnuje charakteristiku činnosti podniku a popis vnitřního a vnějšího prostředí. Následuje zhodnocení její finanční situace pomocí finanční analýzy. Hlavní část obsahuje řízení pohledávek a závazků ve společnosti. Řízení pohledávek je zaměřeno na jejich vznik, správu a vymáhání, dále na analyzování současného stavu pohledávek ve společnosti. Řízení závazků zahrnuje jejich vznik, analýzu současného stavu a správu závazků ve společnosti Medica Filter s. r. o. V další části je provedena analýza platební schopnosti podniku a zhodnocena platební morálka. V závěru práce jsou uvedeny návrhy opatření pro zlepšení řízení pohledávek ve společnosti, které vychází z vypracovaných analýz.
Abstract in different language: The thesis is focused on dept management in the company Medica Filter s. r. o. The first part describes the company, its business and external and internal environment. Then follow the financial analysis of current situation. The main topic is the management of debts and commitments of the company. Debt management is focused on their origins, control and collection. Moreover produces statistics and analytical reports that continuously describe the structure of debts. The control of commitments on the other hand monitors the commitments of the company and manages the risk of them. The thesis also provides analysis of the liquidity of the company as well as solvency of the debtors. The conclusion summarises the outcomes and proposals to improve the control of debts.
Rights: Plný text práce není zpřístupněn.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP 2013.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
33_ved_penova.pdfPosudek vedoucího práce703,36 kBAdobe PDFView/Open
29_opon_penova.pdfPosudek oponenta práce735,45 kBAdobe PDFView/Open
Penova.PDFPrůběh obhajoby práce305,46 kBAdobe PDFView/Open
Penova.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP326,69 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9807

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.