Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorKarlovec, Karelcs
dc.contributor.authorPučelíková, Luciecs
dc.contributor.refereeLöffelmann, Pavelcs
dc.date.accepted2013-06-06cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:55:45Z
dc.date.available2012-10-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:55:45Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-26cs
dc.identifier52527cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9809
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá finanční analýzou vybraného podniku. Práce je rozdělena do dvou stěžejních částí. První část nahlíží na problematiku finanční analýzy z teoretického hlediska. Ve druhé, tj. praktické části práce je nejprve představen zvolený podnik - Západočeské konzumní družstvo Sušice. Poté se již využívá teoretických poznatků, které se aplikují na vybraný podnik. Provedeny jsou všechny běžně používané přístupy pro zhodnocení finančního zdraví společnosti. V závěrečné části práce je provedena komparace vybraných ukazatelů podniku s průměrnými hodnotami v příslušném odvětví. Samotný závěr se zabývá celkových zhodnocením finanční situace podniku. V souvislosti s tímto hodnocením jsou rovněž uvedena určitá doporučení, opatření a možné návrhy vedoucí ke zlepšení stávající situace ve společnosti.cs
dc.format107 s., 6 l. příl.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectmetodacs
dc.subjectbenchmarkingcs
dc.subjectukazatelecs
dc.titleFinanční analýza vybraného podnikucs
dc.title.alternativeThe financial analysis of selected companyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with financial analysis of the selected company. The thesis is divided into two main parts. The first part looks at the issue of financial analysis from a theoretical point. In the second, ie. the practical part is first introduced chosen company - Czech -West Sušice Consumer Cooperative. Afterwards, there are used the theoretical knowledge that is applied to a selected company. There are fulfilled commonly used approaches to assess the financial health of the company. The final part is a comparison of selected indicators of the company with average values in that industry. The conclusion deals with the assessment of its financial situation. In the context of this evaluation there are also given some recommendations, measures and suggestions to improve the current situation in the company.en
dc.title.otherThe financial analysis of selected companycs
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedmethoden
dc.subject.translatedbenchmarkingen
dc.subject.translatedindicatorsen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Lucie Pucelikova.pdfPlný text práce2,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pucelikova.pdfPosudek vedoucího práce733,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pucelikova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce756,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pucelikova.PDFPrůběh obhajoby práce227,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9809

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.