Title: Posouzení finanční situace a návrh strategie podniku
Other Titles: Financial situation review of company and proposal of strategy
Authors: Kaslová, Kateřina
Advisor: Macek, Jan
Referee: Bárková, Dana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9828
Keywords: finanční analýza;strategie;finanční zdraví
Keywords in different language: financial analysis;strategy;financial health
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na zjištění finanční situace zvolené společnosti prostřednictvím nástrojů finanční analýzy, stanovení jejích silných a slabých stránek a následně pak volby strategie, která pomůže společnosti zvládnout případné problémy. Práce se dělí na dvě části a to na část teoretickou a část praktickou. První část popisuje finanční analýzu, účel, zdroje, uživatele a ukazatele. Následující část je věnována metodám užívaným ke zjištění finančního zdraví společnosti a její výkonnosti. Druhá část je zaměřena na provádění samotných výpočtů a vyhodnocení jejich závěrů. Na základě získaných informací je zvolena strategie, která je nejvhodnější pro budoucnost společnosti.
Abstract in different language: The thesis work is focused on finding out the financial situation of selected company through financial analysis tools, determining its strengths and weaknesses and after that choice of strategy, which help company manage potential problems. This work is divided into two parts, the theoretical part and the practical part. The first part describe the financial analysis, its purpose, sources, users and indicators. The following part is devoted to methods using to determining the financial health of the company and its productivity. The second half is focused on doing calculations and assessing their conclusions. On the basis of acquired informations is selected the strategy, which is the most suitable for the future of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Bc.Katerina Kaslova.pdfPlný text práce839,08 kBAdobe PDFView/Open
kaslova.pdfPosudek vedoucího práce559,76 kBAdobe PDFView/Open
kaslova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce617,1 kBAdobe PDFView/Open
kaslova.PDFPrůběh obhajoby práce204,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9828

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.