Název: Posouzení finanční situace a návrh strategie podniku
Další názvy: Financial situation review of company and proposal of strategy
Autoři: Kaslová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Macek, Jan
Oponent: Bárková, Dana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9828
Klíčová slova: finanční analýza;strategie;finanční zdraví
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;strategy;financial health
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na zjištění finanční situace zvolené společnosti prostřednictvím nástrojů finanční analýzy, stanovení jejích silných a slabých stránek a následně pak volby strategie, která pomůže společnosti zvládnout případné problémy. Práce se dělí na dvě části a to na část teoretickou a část praktickou. První část popisuje finanční analýzu, účel, zdroje, uživatele a ukazatele. Následující část je věnována metodám užívaným ke zjištění finančního zdraví společnosti a její výkonnosti. Druhá část je zaměřena na provádění samotných výpočtů a vyhodnocení jejich závěrů. Na základě získaných informací je zvolena strategie, která je nejvhodnější pro budoucnost společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis work is focused on finding out the financial situation of selected company through financial analysis tools, determining its strengths and weaknesses and after that choice of strategy, which help company manage potential problems. This work is divided into two parts, the theoretical part and the practical part. The first part describe the financial analysis, its purpose, sources, users and indicators. The following part is devoted to methods using to determining the financial health of the company and its productivity. The second half is focused on doing calculations and assessing their conclusions. On the basis of acquired informations is selected the strategy, which is the most suitable for the future of the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Bc.Katerina Kaslova.pdfPlný text práce839,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kaslova.pdfPosudek vedoucího práce559,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kaslova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce617,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kaslova.PDFPrůběh obhajoby práce204,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9828

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.