Title: Využití prostředí TRIAL pro výuku matematiky na středních školách
Other Titles: TRIAL Environment Utilization for Teaching High School Mathematics
Authors: Lišková, Petra
Advisor: Čepička, Jan
Referee: Šedivá, Blanka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9835
Keywords: KMA;TRIAL;matematický software;generátor příkladů;sociální síť
Keywords in different language: KMA (Department of Mathematics);TRIAL;generator of examples;social network
Abstract: Obsahem práce je zjišťování možnosti využití prostředí TRIAL pro výuku matematiky na středních školách. K určení vhodnosti zavedení prostředí TRIAL na střední školy bylo nutné zjistit počítačovou gramotnost středoškolských studentů a analyzovat jejich názory na toto prostředí. Zjišťování názorů bylo provedeno formou dotazníků, z nichž byly vytvořeny závěry a navrženy případné změny na zlepšení použitelnosti TRIALu pro střední školy. Součástí práce je i vytvoření nového formátu webového výukového prostředí vhodného pro střední školy a první ročníky vysokých škol použitelného zároveň jako aplikace pro mobilní zařízení (smartphone, tablet).
Abstract in different language: The objective of this thesis is finding out possibilities of using TRIAL as a mathematics teaching tool for high schools. It was necessary to acquire computer skills of students and analyze their opinions to determine the suitability of introducing TRIAL to high schools. The process of finding out the opinions was done by questionnaires, from which the results lead to possible changes for optimizing TRIAL in the high school enviroment. As a part of the thesis is the creation of a new format web learning environment suitable for high schools and first years of universities applicable at the same time as application for mobile devices (smartphones, tablets).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce24,37 MBAdobe PDFView/Open
PV-Liskova.pdfPosudek vedoucího práce190,87 kBAdobe PDFView/Open
PO-Liskova.pdfPosudek oponenta práce186,35 kBAdobe PDFView/Open
P-Liskova.pdfPrůběh obhajoby práce77,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9835

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.