Název: Využití prostředí TRIAL pro výuku matematiky na středních školách
Další názvy: TRIAL Environment Utilization for Teaching High School Mathematics
Autoři: Lišková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Čepička, Jan
Oponent: Šedivá, Blanka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9835
Klíčová slova: KMA;TRIAL;matematický software;generátor příkladů;sociální síť
Klíčová slova v dalším jazyce: KMA (Department of Mathematics);TRIAL;generator of examples;social network
Abstrakt: Obsahem práce je zjišťování možnosti využití prostředí TRIAL pro výuku matematiky na středních školách. K určení vhodnosti zavedení prostředí TRIAL na střední školy bylo nutné zjistit počítačovou gramotnost středoškolských studentů a analyzovat jejich názory na toto prostředí. Zjišťování názorů bylo provedeno formou dotazníků, z nichž byly vytvořeny závěry a navrženy případné změny na zlepšení použitelnosti TRIALu pro střední školy. Součástí práce je i vytvoření nového formátu webového výukového prostředí vhodného pro střední školy a první ročníky vysokých škol použitelného zároveň jako aplikace pro mobilní zařízení (smartphone, tablet).
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of this thesis is finding out possibilities of using TRIAL as a mathematics teaching tool for high schools. It was necessary to acquire computer skills of students and analyze their opinions to determine the suitability of introducing TRIAL to high schools. The process of finding out the opinions was done by questionnaires, from which the results lead to possible changes for optimizing TRIAL in the high school enviroment. As a part of the thesis is the creation of a new format web learning environment suitable for high schools and first years of universities applicable at the same time as application for mobile devices (smartphones, tablets).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP.pdfPlný text práce24,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Liskova.pdfPosudek vedoucího práce190,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Liskova.pdfPosudek oponenta práce186,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P-Liskova.pdfPrůběh obhajoby práce77,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9835

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.