Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorLávička, Miroslav
dc.contributor.authorVytisková, Adéla
dc.contributor.refereeTomiczková, Světlana
dc.date.accepted2013-02-08
dc.date.accessioned2014-02-06T12:56:01Z
dc.date.available2010-11-01cs
dc.date.available2014-02-06T12:56:01Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2012-05-23
dc.identifier42668
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9836-
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na diskrétní plochy volného tvaru a jejich využití v architektonické geometrii. Jsou zde obsaženy různé způsoby, jakými lze aproximovat hladké plochy volného tvaru, za použití sítí s pouze jedním typem stěn. Jedná se konkrétně o trojúhelníkové, čtyřúhelníkové a šestiúhelníkové stěny. Je zde také představen problém paralelních sítí a tzv. polodiskrétních sítí. Druhé zmíněné se skládají ze stěn, které jsou hladké, ale navzájem diskrétně spojeny. Na konci této práce je představen algoritmus zabývající se tvorbou polodiskrétních ploch s předem danými typy stěn. Tento algoritmus se snaží dosáhnout nejmenší možné výsledné ceny.cs
dc.format70 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectdiskrétní plochy volného tvarucs
dc.subjecttrojúhelníková síťcs
dc.subjectgeodetické sférycs
dc.subjectčtyřúhelníková síťcs
dc.subjectPQ-sítěcs
dc.subjectšestiúhelníková síťcs
dc.subjectP-Hex sítěcs
dc.subjectparalelní sítěcs
dc.subjectdiskrétní ofsetcs
dc.subjectpolodiskrétní sítěcs
dc.subjectD-strip modelcs
dc.titleDiskrétní reprezentace ploch volného tvaru \nl{}v architektonické geometriics
dc.title.alternativeDiscrete representations of free-form shapes in architectural geometryen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis focus on the way how discrete freeform surfaces can be used in architectural geometry. It contains different ways how to approximate smooth freeform surfaces mainly by meshes containing only one type of faces, in particular triangular, quadrilateral and hexagonal faces. It also deals with the problem of parallel meshes and special cases of freeform surfaces called semidicrete. The later consists of faces that are smooth but discretely connected. At the end of this thesis algorithm for creating semidicrete meshes with certain types of faces is introduced. This algorithm tries to reach minimum possible cost.en
dc.subject.translateddiscrete freeform surfacesen
dc.subject.translatedtriangular meshen
dc.subject.translatedgeodetic sphereen
dc.subject.translatedquadrilateral meshen
dc.subject.translatedPQ-meshen
dc.subject.translatedhexagonal meshen
dc.subject.translatedP-Hex meshen
dc.subject.translatedparallel meshesen
dc.subject.translateddiscrete offseten
dc.subject.translatedsemidiscrete meshen
dc.subject.translatedD-strip modelen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Diskretni reprezentace ploch volneho tvaru v architektonicke geometrii.pdfPlný text práce9,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Vytiskova.pdfPosudek vedoucího práce200,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Vytiskova.pdfPosudek oponenta práce172,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P-Vytiskova.pdfPrůběh obhajoby práce34,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9836

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.