Název: Ověření účinnosti zpřesnění digitálního modelu reliéfu \nl ZABAGED podle koncepce Zeměměřického úřadu \nl v zastavěném území města Plzně
Další názvy: Verification of the effectiveness of improvement of digital terrain model of ZABAGED in built-up area of Pilsen according to the concept of Land Survey Office
Autoři: Vondrašová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Fiala, Radek
Oponent: Šíma, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9842
Klíčová slova: letecké laserové skenování;DMR ZABAGED;ZABAGED - výškopis;ZABAGED - zdokonalený výškopis;výškový systém ČR
Klíčová slova v dalším jazyce: aerial laser scanning;DTM ZABAGED;ZABAGED - altimetry;ZABAGED - altimetry improved;vertical datum CR
Abstrakt: Předmětem diplomové práce je porovnání výškopisu ZABAGED a zdokonaleného výškopisu ZABAGED s daty leteckého laserového skenování, zhodnocení účinnosti zpřesnění výškopisu ZABAGED. Nakonec je zkoumána možnost využití nivelačních bodů pro kontrolu přesnosti výšek bodů leteckého laserového skenování.
Abstrakt v dalším jazyce: The object of this diploma thesis is a comparison altimetry ZABAGED and altimetry improved ZABAGED with data of aerial laser scanning, a evaluation usefull more accurate ZABAGED. Finally is studied possibility of using leveling points for control accuracy of the heights points of aerial laser scanning.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Bc Lenka Vondrasova.pdfPlný text práce3,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Vondrasova.pdfPosudek vedoucího práce88,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Vondrasova.pdfPosudek oponenta práce225,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OBH_Vondrasova.pdfPrůběh obhajoby práce34,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9842

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.