Název: Dynamická vizualizace rozsáhlého 3D modelu
Další názvy: Dynamic visualization of extensive 3D model
Autoři: Strejcová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Fiala, Radek
Oponent: Popelka, Stanislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9852
Klíčová slova: Trimble SketchUp;Google Earth;KML;dynamická vizualizace;rozsáhlý 3D model
Klíčová slova v dalším jazyce: Trimble SketchUp;Google Earth;KML;dynamic visualization;extensive 3D model
Abstrakt: Práce se zaměřuje na řešení dynamické vizualizace rozsáhlého 3D modelu. Poskytuje přehled možných přístupů, které lze využít. Jeden z těchto přístupů je dále vybrán a realizován. Je zde popsán postup tvorby 3D modelu bloku budov a vizualizace tohoto bloku v aplikaci Google Earth. Dále je popsáno rozšíření 3D modelu pro celé město Terezín a řešení dynamické vizualizace pro takto rozsáhlý model.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on solving the dynamical visualization of extensive 3D model. It provides the view of some options, that are possible to use. One of these options is then realized. The technique for creating the 3D model of one block of buildings and visualization in Google Earth application is described. The enlargement of this 3D model for the whole town Terezín and the solution of dynamical visualization for that extensive model is described further.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Strejcova_DP.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Strejcova.pdfPosudek vedoucího práce59,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Strejcova.pdfPosudek oponenta práce227,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OBH_Strejcova.pdfPrůběh obhajoby práce35,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9852

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.