Title: Dynamická vizualizace rozsáhlého 3D modelu
Other Titles: Dynamic visualization of extensive 3D model
Authors: Strejcová, Jana
Advisor: Fiala, Radek
Referee: Popelka, Stanislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9852
Keywords: Trimble SketchUp;Google Earth;KML;dynamická vizualizace;rozsáhlý 3D model
Keywords in different language: Trimble SketchUp;Google Earth;KML;dynamic visualization;extensive 3D model
Abstract: Práce se zaměřuje na řešení dynamické vizualizace rozsáhlého 3D modelu. Poskytuje přehled možných přístupů, které lze využít. Jeden z těchto přístupů je dále vybrán a realizován. Je zde popsán postup tvorby 3D modelu bloku budov a vizualizace tohoto bloku v aplikaci Google Earth. Dále je popsáno rozšíření 3D modelu pro celé město Terezín a řešení dynamické vizualizace pro takto rozsáhlý model.
Abstract in different language: This thesis is focused on solving the dynamical visualization of extensive 3D model. It provides the view of some options, that are possible to use. One of these options is then realized. The technique for creating the 3D model of one block of buildings and visualization in Google Earth application is described. The enlargement of this 3D model for the whole town Terezín and the solution of dynamical visualization for that extensive model is described further.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strejcova_DP.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
PV_Strejcova.pdfPosudek vedoucího práce59,5 kBAdobe PDFView/Open
PO_Strejcova.pdfPosudek oponenta práce227,39 kBAdobe PDFView/Open
OBH_Strejcova.pdfPrůběh obhajoby práce35,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9852

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.