Title: Vývoj komunálního politického systému města České Budějovice v letech 1990 - 2010
Other Titles: Development of the communal political system in the town Czech Budějovice in the years 1990 - 2010
Authors: Mrkáček, Pavel
Advisor: Valeš, Lukáš
Referee: Šejvl, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9862
Keywords: politika;politický systém;volby;volební systém;komunální politický systém;komunální volby;komunální politika;povolební komunální koalice;politické strany;volební kandidátky;nestraničtí kandidáti
Keywords in different language: Politics;political system;elections;electoral system;municipal political system;municipal election;municipal politics;municipal alliances after election;political party;electoral lists;nonparty candidates
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou vzniku a vývoje komunálního politického systému, komunální politikou a rolí stranických a nezávislých subjektů v komunální politice v Českých Budějovicích. V hodnoceném období se konaly patery řádné komunální volby a jedny mimořádné volby. Cílem diplomové práce je na základě rešerše odborné literatury v teoretické části objasnit podstatu a systém fungování komunálního politického systému, proces politického rozhodování na komunální úrovni a vytváření povolebních koalic. V praktické části je cílem diplomové práce na základě analýzy výsledků komunálních voleb potvrdit existující tendenci ke klesajícímu vlivu stranických zastupitelů a růstu vlivu nestranických zastupitelů na komunální úrovni.
Abstract in different language: This dissertation is dealing with an origin and a developement of municipal political order, municipal politics and a status of a partial and independent subjects at municipal politics in the town České Budějovice. There were five proper municipal elections and one extraordinary municipal election in the period, I focused on. The purpose of the dissertation, in the theoretical part, is to explain principle and method of municipal political systeme´s function, the action of political decision-making on the municipal level and a creation of new alliances after election. In the practical part of the dissertation, there is the purpose to confirm, based on the analysis of municipal election results, present tendency to decreasing influence of partial council and increasing influence of a nonparty council on the municipal level.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Pavel Mrkacek PDF.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
Mrkacek - posudek VP.emlPosudek vedoucího práce596,16 kBUnknownView/Open
Mrkacek - posudek OP.emlPosudek oponenta práce1,4 MBUnknownView/Open
Mrkacek - protokol DP.emlPrůběh obhajoby práce555 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9862

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.