Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČabanová, Bohumila
dc.contributor.authorMrázová, Eva
dc.contributor.refereeŠejvl, Michal
dc.date.accepted2013-05-17
dc.date.accessioned2014-02-06T12:56:12Z
dc.date.available2012-09-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:56:12Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-29
dc.identifier55368
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9863
dc.description.abstractPráce je rozdělena do třech hlavních kapitol, ve kterých se postupně zabývá předškolní výchovou jako společenským fenoménem (popsány jsou např. typy, funkce, či financování mateřských škol), předškolní výchovou jako právním fenoménem (rozebrán je vývoj právní úpravy týkající se předškolního vzdělávání na našem území od roku 1945; v současnosti účinná právní úprava, a to jak vnitrostátní, tak mezinárodní) a v praktické části nabízí srovnání aktuální situace v krajském městě a v menším městě, pro které jako podklad posloužilo dotazníkové šetření provedené v mateřských školách.cs
dc.format76 s. (102 870 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjectpředškolní vzdělávánícs
dc.subjectsociální výzkumcs
dc.subjectdotazníkové šetřenícs
dc.subjectsociální aspektycs
dc.subjectprávní aspektycs
dc.subjectpříspěvková organizacecs
dc.subjectfinanční nákladycs
dc.subjectprávní řád ČRcs
dc.subjectpéče o dítěcs
dc.subjectdotacecs
dc.subjectprávní úpravacs
dc.subjectmezinárodní smlouvycs
dc.titlePředškolní vzdělávání v ČR jako sociálně-právní fenoméncs
dc.title.alternativeThe preschool education in the Czech Republic as a socio-legal phenomenonen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra veřejné správycs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe master´s thesis is devided into three parts, which are successively concentrated on the preschool education like a social phenomenon (there are described e.g. types, functions and financing of kindergartens), the preschool education like a legal phenomenon (there is described the development of legal regulation relating to the preschool education since 1945; the effective legal regulation - national as well as international), and in practical part there is compared the topical situation in regional town with the topical situation in small town. Results were found out on the basis of a questionnaire survey, which took place in kindergartens.en
dc.subject.translatedkindergartenen
dc.subject.translatedpreschool educationen
dc.subject.translatedsocial researchen
dc.subject.translatedquestionnaire surveyen
dc.subject.translatedsocial aspectsen
dc.subject.translatedlegal aspectsen
dc.subject.translatedinstitution receiving contributions from state budgeten
dc.subject.translatedfinancial costsen
dc.subject.translatedlegal order of Czech republicen
dc.subject.translatedchildcareen
dc.subject.translatedsubsidyen
dc.subject.translatedlegal regulationen
dc.subject.translatedinternational treatiesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP 2013 - Eva Mrazova - FPR - ZCU.pdfPlný text práce8,68 MBAdobe PDFView/Open
Mrazova - vedouci DPPosudek vedoucího práce879,47 kBUnknownView/Open
Mrazova - posudek OP.emlPosudek oponenta práce1,42 MBUnknownView/Open
Mrazova - protokol DP.emlPrůběh obhajoby práce532,07 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9863

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.