Title: Stárnutí obyvatelstva v Plzeňském kraji
Other Titles: The ageing process of Pilsen region population
Authors: Vraštilová, Adriana
Advisor: Matušková, Alena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9869
Keywords: stárnutí populace;domovy pro seniory;sociální služby;Plzeňský kraj;okres Rokycany;okres Tachov;okres Plzeň-sever;okres Plzeň-jih;Plzeň-město;okres Domažlice;okres Klatovy;index stáří;průměrný věk;porodnost;úmrtnost;demografie
Keywords in different language: aging population;retirement homes;social services;Pilsen region;district of Rokycany;district of Plzeň-sever;district of Plzeň-jih;distirct of Plzeň-město;district of Domažlice;distirct of Klatovy;measures of old and aging populations;median age;fertility;mortality;demography
Abstract: Bakalářská práce se zabývá stárnutím populace Plzeňského kraje. Srovnává úroveň stárnutí v jednotlivých okresech Plzeňského kraje a porovnává úroveň stárnutí v okresech Plzeňského kraje s Českou republikou. Demografické stárnutí je sledováno pomocí ukazatelů hrubé míry porodnosti, hrubé míry úmrtnosti, indexu stáří a průměrného věku. Práce se zabývá sociálními důsledky stárnutí, především je zaměřena na domovy pro seniory v Plzeňském kraji, zabývá se zejména jejich rozmístěním a kapacitou.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the aging of the Pilsen region population. It compares the level of aging in different districts of the region and compares the level of aging in the districts of the Czech Republic. Demographic aging is monitored using the crude birth rate, crude death rate, measures of old and aging populations, median age. The work deals with the social consequences of aging, primarily focuses on homes for seniors in the Pilsen region, deals especially by allocating and capacity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Starnuti obyvatelstva v Plzens.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
VRASTILOVA_V.pdfPosudek vedoucího práce682,59 kBAdobe PDFView/Open
VRASTILOVA_O.pdfPosudek oponenta práce783,07 kBAdobe PDFView/Open
vrast p.pdfPrůběh obhajoby práce251,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9869

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.