Název: Stárnutí obyvatelstva v Plzeňském kraji
Další názvy: The ageing process of Pilsen region population
Autoři: Vraštilová, Adriana
Vedoucí práce/školitel: Matušková, Alena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9869
Klíčová slova: stárnutí populace;domovy pro seniory;sociální služby;Plzeňský kraj;okres Rokycany;okres Tachov;okres Plzeň-sever;okres Plzeň-jih;Plzeň-město;okres Domažlice;okres Klatovy;index stáří;průměrný věk;porodnost;úmrtnost;demografie
Klíčová slova v dalším jazyce: aging population;retirement homes;social services;Pilsen region;district of Rokycany;district of Plzeň-sever;district of Plzeň-jih;distirct of Plzeň-město;district of Domažlice;distirct of Klatovy;measures of old and aging populations;median age;fertility;mortality;demography
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá stárnutím populace Plzeňského kraje. Srovnává úroveň stárnutí v jednotlivých okresech Plzeňského kraje a porovnává úroveň stárnutí v okresech Plzeňského kraje s Českou republikou. Demografické stárnutí je sledováno pomocí ukazatelů hrubé míry porodnosti, hrubé míry úmrtnosti, indexu stáří a průměrného věku. Práce se zabývá sociálními důsledky stárnutí, především je zaměřena na domovy pro seniory v Plzeňském kraji, zabývá se zejména jejich rozmístěním a kapacitou.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the aging of the Pilsen region population. It compares the level of aging in different districts of the region and compares the level of aging in the districts of the Czech Republic. Demographic aging is monitored using the crude birth rate, crude death rate, measures of old and aging populations, median age. The work deals with the social consequences of aging, primarily focuses on homes for seniors in the Pilsen region, deals especially by allocating and capacity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Starnuti obyvatelstva v Plzens.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VRASTILOVA_V.pdfPosudek vedoucího práce682,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VRASTILOVA_O.pdfPosudek oponenta práce783,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vrast p.pdfPrůběh obhajoby práce251,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9869

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.