Title: Urbanizace a suburbanizace v Plzeňském kraji od začátku 20. století
Other Titles: Urbanization and suburbanization in Pilsen region since 20th century
Authors: Dobrá, Helena
Advisor: Matušková, Alena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9871
Keywords: urbanizace;suburbanizace;Plzeňský kraj;Plzeň;počet obyvatel;indexní změna
Keywords in different language: urbanization;suburbanization;Pilsen Region;Pilsen;number of inhabitants;index change
Abstract: Tato bakalářská práce hodnotí míru urbanizace v Plzeňském kraji od začátku 20. století a vymezuje suburbanizační území v Plzeňském kraji v roce 2011. Jako parametry hodnocení urbanizačních procesů byly použity počty obyvatel, počty domů a hlavní směr vyjížďky do zaměstnání v obcích Plzeňského kraje. Zjištěné hodnoty míry urbanizace a území suburbanizace byly graficky znázorněny pomocí programu ArcGIS.
Abstract in different language: This bachelor thesis evaluates a rate of urbanization in Pilsen Region from the beginning of the 20th century and delimits an area of suburbanization in Pilsen Region in 2011.As parameters of evaluation of process of urbanization we used a number of inhabitants, a number of houses and main directions of commuting to work in urban areas in Pilsen Region. Ascertained value of urbanization and area of suburbanization were graphical depicted by using ArcGIS programme.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dobra_H..pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
DOBRA_V.pdfPosudek vedoucího práce639,07 kBAdobe PDFView/Open
DOBRA_O.pdfPosudek oponenta práce725,69 kBAdobe PDFView/Open
dobra p.pdfPrůběh obhajoby práce199,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9871

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.