Název: Urbanizace a suburbanizace v Plzeňském kraji od začátku 20. století
Další názvy: Urbanization and suburbanization in Pilsen region since 20th century
Autoři: Dobrá, Helena
Vedoucí práce/školitel: Matušková, Alena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9871
Klíčová slova: urbanizace;suburbanizace;Plzeňský kraj;Plzeň;počet obyvatel;indexní změna
Klíčová slova v dalším jazyce: urbanization;suburbanization;Pilsen Region;Pilsen;number of inhabitants;index change
Abstrakt: Tato bakalářská práce hodnotí míru urbanizace v Plzeňském kraji od začátku 20. století a vymezuje suburbanizační území v Plzeňském kraji v roce 2011. Jako parametry hodnocení urbanizačních procesů byly použity počty obyvatel, počty domů a hlavní směr vyjížďky do zaměstnání v obcích Plzeňského kraje. Zjištěné hodnoty míry urbanizace a území suburbanizace byly graficky znázorněny pomocí programu ArcGIS.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis evaluates a rate of urbanization in Pilsen Region from the beginning of the 20th century and delimits an area of suburbanization in Pilsen Region in 2011.As parameters of evaluation of process of urbanization we used a number of inhabitants, a number of houses and main directions of commuting to work in urban areas in Pilsen Region. Ascertained value of urbanization and area of suburbanization were graphical depicted by using ArcGIS programme.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dobra_H..pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DOBRA_V.pdfPosudek vedoucího práce639,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DOBRA_O.pdfPosudek oponenta práce725,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dobra p.pdfPrůběh obhajoby práce199,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9871

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.