Title: Mateřství po transplantaci ledvin
Other Titles: The Maternity after a Renal Transplantation
Authors: Krausová, Petra
Advisor: Čagánková, Eliška
Referee: Körberová, Monika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9887
Keywords: ledvina;selhání ledvin;dialýza;transplantace ledvin;těhotenství
Keywords in different language: kidney;kidney failure;dialysis;kidney transplantation;pregnancy
Abstract: Tato bakalářská práce na téma Mateřství po transplantaci ledvin se skládá na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na anatomii a fyziologii ledviny, léčbu selhání ledvin, transplantaci ledviny a těhotenství ženy s transplantovanou ledvinou. Praktická část se skládá z rozhovoru se třemi ženami, které otěhotněly po transplantaci ledviny.
Abstract in different language: This thesis on The Maternity after a Renal Transplantation consists of the theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the anatomy and physiology of the kidney, treatment of kidney failure, kidney transplant and pregnancy women with a transplanted kidney. The practical part consists of an interview with three women who became pregnant after kidney transplantation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - materstvi po transplantaci ledvin.pdfPlný text práce637,3 kBAdobe PDFView/Open
Krausova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce94,92 kBAdobe PDFView/Open
Krausova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce108,4 kBAdobe PDFView/Open
Krausova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce403,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9887

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.