Název: Mateřství po transplantaci ledvin
Další názvy: The Maternity after a Renal Transplantation
Autoři: Krausová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Čagánková, Eliška
Oponent: Körberová, Monika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9887
Klíčová slova: ledvina;selhání ledvin;dialýza;transplantace ledvin;těhotenství
Klíčová slova v dalším jazyce: kidney;kidney failure;dialysis;kidney transplantation;pregnancy
Abstrakt: Tato bakalářská práce na téma Mateřství po transplantaci ledvin se skládá na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na anatomii a fyziologii ledviny, léčbu selhání ledvin, transplantaci ledviny a těhotenství ženy s transplantovanou ledvinou. Praktická část se skládá z rozhovoru se třemi ženami, které otěhotněly po transplantaci ledviny.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis on The Maternity after a Renal Transplantation consists of the theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the anatomy and physiology of the kidney, treatment of kidney failure, kidney transplant and pregnancy women with a transplanted kidney. The practical part consists of an interview with three women who became pregnant after kidney transplantation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - materstvi po transplantaci ledvin.pdfPlný text práce637,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krausova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce94,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krausova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce108,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krausova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce403,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9887

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.