Title: Těhotenství ve vyšším věku
Other Titles: Pregnancy in Older Age
Authors: Ostrovská, Petra
Advisor: Horová, Jana
Referee: Kašová, Lucie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9891
Keywords: těhotenství;vyšší věk;plodnost;komplikace;vrozené vývojové vady;prenatální diagnostika;porod
Keywords in different language: pregnancy;later age;fertility;complications;genetic abnormality;prenatal diagnosis;childbirth
Abstract: Bakalářská práce zkoumá specifika těhotenství žen ve vyšším věku a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část definuje fyziologické těhotenství, zabývá se plodností v souvislosti s vyšším věkem matky a metodami asistované reprodukce. Informuje o věkem podmíněných onemocněních, komplikacích souvisejících s vyšším věkem matky a o zvýšeném riziku výskytu vrozených vývojových vad u plodu, přičemž nejčastější z nich podrobně popisuje. Dále se zmiňuje o metodách prenatální diagnostiky a o porodu starších žen. Praktická část je zpracována kvalitativním výzkumem formou rozhovorů.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the particulars connected with later age pregnancy. The study is divided in a theoretical and a practical part. The theoretical part defines a physiological pregnancy; it deals with the effects of advanced age on fertility and the methods of assisted reproduction. The study also analyses age related diseases and illnesses, old age pregnancy complications and the risks of genetic abnormalities. The most common ones are studied and described in detail. The work also deals with the prenatal diagnosis methods and the births at higher maternal age. The practical part is carried out by the use of qualitative research interviewing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZCU, FZS, PAS, Bakalarska prace, Ostrovska Petra, 2013.pdfPlný text práce817,63 kBAdobe PDFView/Open
Ostrovska - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce74,42 kBAdobe PDFView/Open
Ostrovska - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce82,76 kBAdobe PDFView/Open
Ostrovska_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce411,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9891

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.