Název: Těhotenství ve vyšším věku
Další názvy: Pregnancy in Older Age
Autoři: Ostrovská, Petra
Vedoucí práce/školitel: Horová, Jana
Oponent: Kašová, Lucie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9891
Klíčová slova: těhotenství;vyšší věk;plodnost;komplikace;vrozené vývojové vady;prenatální diagnostika;porod
Klíčová slova v dalším jazyce: pregnancy;later age;fertility;complications;genetic abnormality;prenatal diagnosis;childbirth
Abstrakt: Bakalářská práce zkoumá specifika těhotenství žen ve vyšším věku a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část definuje fyziologické těhotenství, zabývá se plodností v souvislosti s vyšším věkem matky a metodami asistované reprodukce. Informuje o věkem podmíněných onemocněních, komplikacích souvisejících s vyšším věkem matky a o zvýšeném riziku výskytu vrozených vývojových vad u plodu, přičemž nejčastější z nich podrobně popisuje. Dále se zmiňuje o metodách prenatální diagnostiky a o porodu starších žen. Praktická část je zpracována kvalitativním výzkumem formou rozhovorů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the particulars connected with later age pregnancy. The study is divided in a theoretical and a practical part. The theoretical part defines a physiological pregnancy; it deals with the effects of advanced age on fertility and the methods of assisted reproduction. The study also analyses age related diseases and illnesses, old age pregnancy complications and the risks of genetic abnormalities. The most common ones are studied and described in detail. The work also deals with the prenatal diagnosis methods and the births at higher maternal age. The practical part is carried out by the use of qualitative research interviewing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ZCU, FZS, PAS, Bakalarska prace, Ostrovska Petra, 2013.pdfPlný text práce817,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ostrovska - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce74,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ostrovska - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce82,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ostrovska_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce411,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9891

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.