Title: Mentální anorexie u dospívajících dívek
Other Titles: Anorexia Nervosa in adolescent girls
Authors: Burdová, Karolína
Advisor: Nováková, Jaroslava
Referee: Muchlová Mühlsteinová, Veronika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9903
Keywords: mentální anorexie;dieta;poruchy příjmu potravy;dospívající dívky
Keywords in different language: anorexia nervosa;diet;eating disorders;adolescent girls
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na jednu z forem poruch příjmu potravy, a to mentální anorexii. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V první části se snažím ucelit veškeré informace spojené s mentální anorexií. Přitom se zaměřuji na dospívající dívky, jelikož právě tato věková skupina patří do nejrizikovějších. Do praktické části jsem si vybrala dvě kazuistiky. Mou snahou je obě kazuistiky porovnat a objasnit v čem se získané informace shodují či liší. Dále zjistím, do jaké míry se informace od mých pacientek shodují s odbornou literaturou, kterou jsem použila v praktické části. Získané informace použiji jako doporučení pro ošetřovatelskou praxi.
Abstract in different language: This thesis focus on one of the forms of eating desorders, it's anorexia nervosa. The work is divided to the theoretical part and practical part. In the first part I try summarize all the information associated with anorexia nervosa. I focus on teenage girls, because this age group is high-risk. To the practical I chose two case interpretation. My aim is to compare both case interpretation. I explainad the information which are match or are different. I'll find out which information of patients are same with technical literature, which I used in practical part. I'll use these information as a recommendation for nursing practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MENTALNI ANOREXIE U DOSPIVAJICICH DIVEK - Karolina Burdova.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Burdova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce69,55 kBAdobe PDFView/Open
Burdova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce120,77 kBAdobe PDFView/Open
Burdova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce408,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9903

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.