Název: Problematika dárcovství kostní dřeně
Další názvy: The issue of bone marrow transplantation
Autoři: Husárková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Mašková, Hana
Oponent: Vodičková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9908
Klíčová slova: transplantace kostní dřeně;imunita;kostní dřeň;dárcovství;registr
Klíčová slova v dalším jazyce: bone marrow transplantation;immunity;bone marrow;donations;register
Abstrakt: Příjmení a jméno: Husárková Lucie Katedra: Ošetřovatelství a porodní asistence Název práce: Problematika dárcovství kostní dřeně Vedoucí práce: Mgr. Hana Mašková Počet stran: číslované 66, nečíslované 11 Počet příloh: 1 Počet titulů použité literatury: 29
Abstrakt v dalším jazyce: Surname and name: Husárková Lucie Department: Nursing Title of Thesis: The issue marrow transplantation Consultant: Mgr. Hana Mašková Number of pages: numbered 66, unnumbered 11 Number of appendices: 1 Number of literature sources: 29
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Husarkova_Lucie_Problematika_kostni_drene_FZS.pdfPlný text práce508,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Husarkova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce409,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Husarkova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce185,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Husarkova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce417,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9908

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.