Title: Problematika dárcovství kostní dřeně
Other Titles: The issue of bone marrow transplantation
Authors: Husárková, Lucie
Advisor: Mašková, Hana
Referee: Vodičková, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9908
Keywords: transplantace kostní dřeně;imunita;kostní dřeň;dárcovství;registr
Keywords in different language: bone marrow transplantation;immunity;bone marrow;donations;register
Abstract: Příjmení a jméno: Husárková Lucie Katedra: Ošetřovatelství a porodní asistence Název práce: Problematika dárcovství kostní dřeně Vedoucí práce: Mgr. Hana Mašková Počet stran: číslované 66, nečíslované 11 Počet příloh: 1 Počet titulů použité literatury: 29
Abstract in different language: Surname and name: Husárková Lucie Department: Nursing Title of Thesis: The issue marrow transplantation Consultant: Mgr. Hana Mašková Number of pages: numbered 66, unnumbered 11 Number of appendices: 1 Number of literature sources: 29
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Husarkova_Lucie_Problematika_kostni_drene_FZS.pdfPlný text práce508,11 kBAdobe PDFView/Open
Husarkova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce409,8 kBAdobe PDFView/Open
Husarkova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce185,3 kBAdobe PDFView/Open
Husarkova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce417,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9908

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.