Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLuhanová, Lenka
dc.contributor.authorDrnková, Aneta
dc.contributor.refereeLhotská, Jitka
dc.date.accepted2013-06-12
dc.date.accessioned2014-02-06T12:57:10Z-
dc.date.available2012-01-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:57:10Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-29
dc.identifier49548
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9924
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na problematiku životního stylu u pacientů po aortokoronárním bypassu. Zabývá se vznikem, rozvojem a rizikovými faktory ischemické choroby srdeční, která je důvodem k CABG. Dále je zde zmíněna stručná anatomie a fyziologie srdce, diagnostika a indikace k CABG, farmakoterapie a rekonvalescence po operaci včetně role sestry v edukaci nemocného. Tato práce obsahuje zhodnocení, zda u pacientů po aortokoronárním bypassu došlo ke změnám v jednotlivých oblastech životního stylu a doporučení, jak se s onemocněním a těmito změnami vypořádat.cs
dc.format68 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectaterosklerózacs
dc.subjectischemická choroba srdečnícs
dc.subjectaortokoronární bypasscs
dc.subjectkardiovaskulární onemocněnícs
dc.subjectzměna životního stylucs
dc.subjectedukacecs
dc.titleZměna životního stylu u pacientů po aortokoronárním bypassu.cs
dc.title.alternativeChanging lifestyles of patients after aortocoronary bypass.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis focuses on the set of problems associated with the lifestyle of patients who underwent coronary artery bypass graft (CABG). It is concerned with the origin, development and risk factors of the coronary artery disease that result in CABG. It also contains a brief anatomy and physiology of the heart, the diagnostics and indications for CABG, post-operative pharmacotherapy and convalescence including the role of the nurse in patient education. This work contains an evaluation whether changes were obtained in individual lifestyle areas of the patients as well as a recommendation how to deal with the disease and these changes.en
dc.subject.translatedatherosclerosisen
dc.subject.translatedcoronary heart diseaseen
dc.subject.translatedcoronary artery bypass graften
dc.subject.translatedcardiovascular diseaseen
dc.subject.translatedlifestyle changeen
dc.subject.translatededucationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aneta Drnkova.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Drnkova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce123,79 kBAdobe PDFView/Open
Drnkova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce110,97 kBAdobe PDFView/Open
Drnkova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce411,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9924

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.